Module ACB-1300:
Economeg CORE

Module Facts

Run by Bangor Business School

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Mr David James

Overall aims and purpose

Mae'r modiwl hwn yn darparu cyflwyniad i Economeg drwy ddilyn y maes llafur y prosiect CORE (Curriculum in Open-access Resources in Economics). Bydd y cwricwlwm CORE yn arfogi myfyrwyr i ddeall sut y mae'r economi wedi esblygu a sut mae'n gweithio trwy ddod â datblygiadau mewn ymchwil economeg dros y tri degawd diwethaf i’r cwricwlwm, ynghyd â gwersi o hanes economaidd a phrofiad cymharol gwahanol wledydd.

Course content

 1. Y Chwyldro Cyfalafol
 2. Newid technolegol, poblogaeth a thwf economaidd
 3. Prinder, gwaith a dewis
 4. Rhyngweithio cymdeithasol
 5. Eiddo a phŵer: enillion a gwrthdaro
 6. Y Cwmni: Perchnogion, rheolwyr a gweithwyr
 7. Y Cwmni a'i gwsmeriaid
 8. Galw a Chyflenwad: Pris a Marchnadoedd Cystadleuol
 9. Diffyg cydbwysedd y Farchnad, gosod pris a rhent
 10. Marchnadoedd, contractau a gwybodaeth
 11. Credyd, banciau ac arian
 12. Amrywiadau economaidd a diweithdra
 13. Diweithdra a pholisi cyllidol
 14. Chwyddiant a pholisi ariannol
 15. Cynnydd technolegol, diweithdra a safonau byw yn y tymor hir
 16. Y genedl yn economi’r byd
 17. Y Dirwasgiad Mawr, oes aur cyfalafiaeth a'r argyfwng ariannol byd-eang
 18. Economeg a'r amgylchedd
 19. Anghydraddoldeb economaidd
 20. Arloesedd, gwybodaeth a'r economi rhwydweithiol

Assessment Criteria

C- to C+

50-59% Defnyddio’n gywir yn bennaf llawer o'r wybodaeth a'r sgiliau perthnasol. Gafael digonol o elfennau damcaniaethol / cysyniadol / ymarferol. Integreiddio rhesymol o theori / ymarfer / gwybodaeth wrth fynd ar drywydd amcanion y gwaith a asesir. Peth tystiolaeth o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol.

threshold

40-49% Dim bylchau mawr neu wallau wrth ddefnyddio gwybodaeth / sgiliau. Peth gafael ar elfennau damcaniaethol / cysyniadol / ymarferol. Integreiddio ysbeidiol theori / ymarfer / gwybodaeth wrth fynd ar drywydd amcanion y gwaith a asesir.

excellent

70% + Perfformiad rhagorol ac eithriadol o alluog. Mae'r wybodaeth berthnasol wedi ei defnyddio'n gywir. Gafael ardderchog o elfennau damcaniaethol / cysyniadol / ymarferol. Integreiddio da o theori / ymarfer / gwybodaeth wrth fynd ar drywydd amcanion y gwaith a asesir. Tystiolaeth gref o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol.

good

60-69%
Llawer o'r wybodaeth a'r sgiliau perthnasol wedi'u cyflwyno'n gywir gan fwyaf. Dealltwriaeth ddigonol o elfennau damcaniaethol/cysyniadol/ymarferol. Integreiddio gweddol o theori/ymarfer/gwybodaeth wrth geisio cyflawni amcanion y gwaith a asesir. Peth tystiolaeth o ddefnyddio sgiliau creadigol ac adfyfyriol."

Learning outcomes

 1. Dangos gwybodaeth eang o hanes datblygiad economaidd a digwyddiadau economaidd hanesyddol allweddol

 2. Dangos dealltwriaeth o natur amrywiol y sefydliadau economaidd ac effeithiau polisi'r llywodraeth

 3. Dangos dealltwriaeth o ddulliau dadansoddol: cymhwyso cysyniadau economaidd craidd a rhesymu economaidd

 4. Dangos dealltwriaeth o gysyniadau economaidd ar ffurf llafar, graffigol a rhifol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Semester 1 - Gwaith Cwrs 20
Semester 1 - Arholiad 2awr 30
Semester 2 - Gwaith Cwrs 20
Semester 2 - Arholiad 2awr 30

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study 152
Lecture 40
Tutorial 8

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting

Resources

Reading list

Carlin et al. (2016) “The Economy”. This is an open resource e-book published by the CORE project: http://www.core-econ.org/

Pre- and Co-requisite Modules

Pre-requisite of:

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: