Module ADB-1101:
Dulliau Meintiol

Module Facts

Run by Bangor Business School

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Dr Edward Jones

Overall aims and purpose

Sylwer: Yr hyn a geir yn y modiwl 10 credyd ASB-1111 Introduction to Quantitative Methods yw cynnwys ASB-1101 a ddysgwyd yn Semester 1.

Datblygu sgiliau mathemateg hyd at lefel sy’n galluogi defnydd o dechnegau meintiol mewn ystod eang o weithgareddau busnes ac economeg.

Course content

• Cyflwyniad i’r modiwl • Egluro ymddygiad sefydliadol • Yr Amgylchedd • Dysgu • Diwylliant • Personoliaeth • Symbyliad • Grwpiau • Arweinyddiaeth • Elfennau strwythur • Gwrthdaro

Assessment Criteria

threshold

Trothwy: Dangos y gallu i wneud mynegiadau algebraidd, datrys hafaliaid syml, differu ac optimeiddio ffwythiant o newidyn unigol, a gallu perthnasu'r gweithdrefnau i ddatrys rhai problemau microeconomeg safonol.

good

Da: Yn ogystal â’r uchod, rhagor o allu i ddatrys hafaliaid llinol a chwadratig, differiad ac optimeiddiad rhannol yn cynnwys dau newidyn a'r gallu i ddatrys amrywiaeth o broblemau cymhwysol mewn micro-economeg.

excellent

Rhagorol: Yn ogystal â’r uchod, y gallu i ddehongli'r canlyniadau'n gryno a dangos dealltwriaeth glir o'r rhagdybiaethau sylfaenol, yn cynnwys cyflyrau ffiniol a chyflyrau y drefn gyntaf a'r ail i optimeiddiad.

Learning outcomes

  1. Deillio a thrin hafaliaid algebraidd, datrys hafaliaid llinol cydamserol a hafaliaid cwadratig, differu a datrys problemau optimeiddiad.

  2. Disgrifio data gan ddefnyddio dulliau graffigol a rhifiadol, a defnyddio offer tebygolrwydd i gynrychioli sefyllfaoedd o ansicrwydd.

  3. Deall sut i gymhwyso dulliau mathemategol ariannol i gael gwerth llif ariannol sy'n digwydd dros gyfnod o amser.

  4. Rhoi’r technegau ar waith i ddatrys problemau busnes, economeg ac ariannol yn ymwneud â llif arian fel refeniw, costau, elw a llog.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
CLASS TEST Class Test 1 10
CLASS TEST Class Test 2 10
COURSEWORK On-line tests 10
EXAM Exam S1 2hrs 30
EXAM Exam S2 2hrs 30
Assignment 10

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study 122
Lecture

2 awr bob wythnos

40
Workshop 38

Transferable skills

  • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
  • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
  • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
  • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
  • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
  • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)

Pre- and Co-requisite Modules

Courses including this module

Compulsory in courses: