Archebwch eich lle

Ewch i’r ffurflen gofrestru

Digwyddiad Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 2017

Dydd Mercher 15 Tachwedd 2017

Rhaglen

Lleoliad: LR3, Prif Adeilad y Celfyddydau. Mae’n rhaid i chi gofrestru i fynychu’r sesiynau yma

Dewch i Gyfarfod yr Entrepreneuriaid 13:00–14:00

Ydych chi wedi meddwl erioed am redeg eich busnes eich hun? Mae 13–19 Tachwedd yn Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-Eang felly dewch i gael eich ysbrydoli gan ddau entrepreneur sy’n gwneud hynny’n union. Byddant yn dweud wrthych sut maent wedi cyrraedd i ble maent ac fe gewch gyfle i’w holi am eu taith. Cofrestrwch

Chwilio am swyddi i raddedigion 14:00–15:00

Beth mae graddedigion yn ei wneud? Bydd y sesiwn hon yn rhoi chynghorion i chi am sut i lwyddo wrth chwilio am waith, awgrymiadau ar gyfer ceisiadau a throsolwg o’r hyn mae graddedigion yn ei wneud. Cofrestrwch

Cynhyrchu Syniadau i Fusnes 15:00–16:00

Bydd y gweithdy rhyngweithiol hwn yn archwylio sut y gallwch chi gynhyrchu syniadau am fusnes ac yn eich helpu i ddatblygu syniad mewn ffordd hwyliog a gweledol gan ddefnyddio’r Cynfas Cysyniad Simply Do Ideas. Mae 13–19 Tachwedd yn Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-Eang felly ymunwch efo ni i archwylio sut i fod yn fentrus gyda Chris Walker, entrepreneur, gweithiwr llawrydd a mentor busnes.Cofrestrwch

Ffair Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 2016

Cynhaliwyd Ffair Yrfa a Chyflogadwyedd gan Goleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau ar gyfer myfyrwyr presennol. Dyma gyngor am gyfleoedd gyrfa gan rai o’r cwmnïau oedd yn bresennol.