Mwy o wybodaeth...

Canolfannau ymchwil

Mae'r canolfannau ymchwil a nodir isod o fewn Coleg y Celfyddydau, Addysg a'r Dyniaethau;

 • Canolfan Uwch-Astudiaethau Cerddoriaeth Cymru
  Cyfarwyddwr: Dr Sally Harper
  Mae'r Ganolfan yn cyd-drefnu a datblygu ysgolheictod cerddorol wrth hyrwyddo cynadleddau a chyhoeddiadau, darparu adnoddau ysgrifenedig cyfrwng Cymraeg, a chyd-weithio gydag ysgolorion yng ngwledydd Celtaidd eraill. Ewch i'r wefan...

 • Canolfan ar gyfer Ymchwil Cerddoriaeth Cynnar (CREaM):
  Cyfarwyddwr:
  Mae’r Ganolfan hon, a sefydlwyd yn 2006, yn cydlynu gweithgareddau’r staff cerddoriaeth gyda chyswllt ag ymchwil mewn gerddoriaeth cyn 1700 - concentration o ragoriaethau penodol heb ei ail yn yr un sefydliad arall o fewn y DU.  

 • Canolfan ar gyfer Astudiaethau Galicia yng Nghymru
  Cyfarwyddwr: Dr Helena Miguélez-Carballeira
  Dyma fforwm ar gyfer ymchwilio'r Galicia cyfoes. Mae materion sy'n ymwneud â dwyieithrwydd a hunaniaeth ddiwylliannol a'u perthnasedd i Galicia a diwyddiant Cymru o ddiddordeb mawr. Ewch i'r wefan …

 • Canolfan ar gyfer Astudiaethau Canoloesol
  Cyfarwyddwr: Dr Raluca Radulescu
  Mae'r Ganolfan yma'n rheoli cydweithrediad a chyfnewid ysgolheigaidd mewn Astudiaethau Canoloesol ym Mngor a thu hwnt, ac hefyd yn hyrwyddo addysgu ar lefel israddedig ac ôl-raddedig ac yn annog mentrau sy'n ymglymu mwy nag un adran. Ewch i'r wefan Ewch i'r wefan…

 • Electroacwstig Cymru
  Cyfarwyddwr y Stiwdio: Yr Athro Andrew Lewis. Ewch i'r wefan …

 • Canolfan ESRC dros Ymchwil i Theori ac Ymarfer Dwyieithrwydd
  Cyfarwyddwr: Yr Athro Margaret Deuchar
  Mae ymchwil ym maes dwyieithrwydd yn tynnu ar sawl disgyblaeth, gan gynnwys dwyieithrwydd, seicoleg, niwrowyddoniaeth, addysg, cymdeithaseg, economeg a gwyddor wleidyddol...

 • Canolfan Ryngwladol ar gyfer Astudiaethau Cerddoriaeth Gysegredig (ICSMuS):
  Cyfarwyddwr: Yr Athro John Harper
  Mae’r ganolfan rhagoriaeth newydd hon yn gofalu am ysgogi, cefnogi, lledaenu a chysylltu ymchwil ac astudiaeth yn y maes rhyngddisgyblaethol o gerddoriaeth sanctaidd. Ewch i'r wefan...
 • Canolfan R.S. Thomas
  Cyd-cyfarwyddwyr: Yr Athro Jason Walford Davies & Professor Yr Athro Tony Brown
  Agorwyd y Ganolfan yn swyddogol gan R.S. Thomas yn Ebrill 2000. Mae archif y Ganolfan yn cynnwys holl waith cyhoeddedig R.S. Thomas ynghyd â chasgliad cynhwysfawr o adolygiadau, llyfrau beirniadol ac erthyglau, cyfweliadau a deunydd clyweled. Mae'r deunydd yma ar gael i ysgolheigion sy'n ymweld a ni. Ewch i'r wefan …

 • Archif Cerddoriaeth Traddodiadol Cymraeg
  Cyfarwyddwr: Wyn Thomas
  Ystorfa o recordiadau cerddorol a geiriol sy'n canolbwyntio ar yr ochr lafar yn hytrach nac ysgrifennu neu argrafffu. Canolfan ymchwil, addysgu ac hyfforddi yw hi sydd hefyd yn ar gael i sefydliadau addysg a'r cyhoedd. Ewch i'r wefan …

 • Sefydliad Astudiaethau Canoloesol a Modern Cynnar
  Cyfarwyddwr: Yr Athro Helen Wilcox
  Mae'r sefydliad yn adeiladu ar ragoriaeth ymchwil yn y Celfyddydau a'r Pynciau Dyneiddiol yn Aberystwyth a Bangor a bydd yn mabwysiadu dull amlddisgyblaethol o astudio'r cyfnodau canoloesol a modern cynnar.. Ewch i'r wefan .