Cylchgronau ymchwil

Galicia 21: Journal of Contemporary Galician Studies

Mae Galicia 21: Journal of Contemporary Galician Studies yn gyfnodolyn electronig wedi ei adolygu gan gydweithwyr sydd wedi ei noddi ar y cyd gan y Ganolfan Astudiaethau Galisaidd yng Nghymru  (Prifysgol Bangor) a Phrifysgol Caerdydd.  Nod y cyfnodolyn yw cynnull ynghyd ddulliau amlddisgyblaethol o ymdrin â’r themâu hynny sydd o dddiddordeb cynyddol a chyfredol ym maes Astudiaethau Galisaidd. Ewch i'r wefan ...

Cysylltwch â: Dr Helena Miguélez-Carballeira h.m.carballeira@bangor.ac.uk

Welsh Music History / Hanes Cerddoriaeth Cymru

Cylchgrawn dwyieithog y Ganolfan Uwch-Astudiaethau Cerddoriaeth Cymru, ar gyfer astudiaethau cerddoriaeth Cymru, astudiaethau cerddoriaeth yng Nghymru, ac astudiaeth cerddoriaeth drwy gyfrwng y Gymraeg. Wedi'i olygu gan Sally Harper, John Harper a Wyn Thomas, a'i gyhoeddi gan Wasg Prifysgol Cymru. Ewch i'r wefan ...

Welsh Writing in English: A Yearbook of Critical Essays

Dyma'r unig gylchgrawn academaidd sy'n ffyddlon i'r astudiaeth beirniadol o lenyddiaeth Saesneg o Gymru. Er i'r blwyddiadur ymdrin â holl ysgrifennu Saesneg o Gymru yn gronolegol, mae'r pwyslaid ar lenyddiaeth yr ugeinfed ganrif (rydym wedi cyhoeddi traethodau newydd pwysig ar ffigyrau fel Dylan Thomas, Glyn Jones, Vernon Watkins, Alun Lewis a R.S. Thomas). Ewch i'r wefan ...
Golygydd: Cyfrolau 1-11 (1995-2007): Tony Brown

Astudiaethau y Dadeni

Mae'r cylchgrawn tymhorol amlddisgyblaethol Cymdeithas Astudiaethau y Dadeni yn cyhoeddi erthyglau a rhifynnau dogfennau sy'n ymdrin â holl agweddau hanes a diwylliant y Dadeni. Ewch i'r wefan...
Golygydd Adolygiadau llyfrau : Andrew Hiscock