Ras y Sul

Lleoliad:
Cyfarfod tu allan swyddfa Neuaddau Ffridd
Amser:
Dydd Sul 24 Tachwedd 2019, 10:00–11:00
(A phob wythnos tan ddydd Sul 1 Rhagfyr 2019)

 

Bob bore Sul bydd Tîm Campws Byw yn mynd i loncian yn ysgafn o gwmpas y dref a'r cyffiniau. Dyma gyfle i chi gael awyr iach, cwrdd â phobl newydd a bod yn egnïol!