Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyfarfod â'r criw

Calendr Campws Byw

Criw Campws Byw - Precious

Helo bawb, fy enw i yw Precious Alli, rwy'n 19 oed ac o Iwerddon. Rwyf yn fy nhrydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Bangor yn astudio Gwyddorau Meddygol.  Rwy'n mwynhau rhyngweithio â phobl, felly mae croeso i chi ddweud “helo” pan fyddwch yn fy ngweld o gwmpas.

Cafodd Campws Byw effaith fawr arna i, yn enwedig yn fy mlwyddyn gyntaf. Roedd yn ei gwneud hi'n llawer haws ymgartrefu mewn amgylchedd newydd, cyfarfod â phobl newydd a darganfod gweithgareddau newydd. Rwy'n gobeithio rhoi rhywbeth yn ôl i'r brifysgol trwy wneud eich cyfnod yn y Neuaddau yn gofiadwy a thrwy bortreadu fy nghariad at Fangor trwy gydol y flwyddyn. Rwy'n edrych ymlaen at eich cyfarfod.