Deddfau, Polisïau a Chyngor

Mae Cynlluniau Iaith Gymraeg yn cael eu goruchwylio gan Gomisiynydd y Gymraeg. Mae Swyddfa'r Comisiynydd yn cyhoeddi canllawiau ar sut i weithredu Cynlluniau Iaith. Dyma rai dogfennau sy'n cynnwys cyngor defnyddiol:

Oddi ar fis Ebrill 2012, ac yn sgil pasio Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011, mae'r drefn o oruchwylio defnydd cyrff cyhoeddus o’r Gymraeg a’r Saesneg yn newid. Mae'r Mesur yn gosod fframwaith ar gyfer rhoi dyletswydd ar sefydliadau i gydymffurfio â safonau.

Bydd y safonau yn disodli cynlluniau iaith Gymraeg dros amser.