Cymraeg ar y CyfrifiadurDyddiad: 10 Hydref 2018 & 31 Ionawr 2019
Lleoliad: Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor
Hyfforddwr: Dr Llion Jones
Tâl: £70 (yn cynnwys paned a llawlyfr)
Amser: 9:30 - 13:00
Cofrestrwch yma

Crynodeb

Cyflwyniad ymarferol i’r holl ystod o adnoddau cyfrifiadurol sydd ar gael i hwyluso defnydd o’r Gymraeg.

Ar gyfer pwy?

Unrhyw un sy’n defnyddio’r Gymraeg wrth eu gwaith ac sy’n awyddus i ddatblygu eu defnydd o adnoddau cyfrifiadurol er mwyn gallu gweithio yn gywirach ac yn fwy effeithlon.

Cynnwys

  1. Cyflwyniad ymarferol i’r holl ystod o adnoddau geiriadurol a therminolegol electronig sydd ar gael i hwyluso defnydd o’r Gymraeg.
  2. Cyflwyniad ymarferol i’r offer gwirio sillafu a gramadeg sydd ar gael i hwyluso defnydd o’r Gymraeg.
  3. Trosolwg o’r datblygiadau diweddaraf ym maes adnoddau cyfrifiadurol Cymraeg (e.e. cyfieithu peirianyddol, technoleg lleferydd).
  4. Cyfres o ymarferion i sicrhau defnydd effeithiol a pherthnasol o’r adnoddau sydd ar gael.

Hyfforddwr

Mae gan Dr Llion Jones, Cyfarwyddwr Canolfan Bedwyr, chwarter canrif o brofiad dysgu yn y sector addysg uwch. Yn ystod y cyfnod hwnnw, y mae wedi datblygu a chyflwyno nifer o gyrsiau arloesol trwy gyfrwng y Gymraeg ym maes technoleg gwybodaeth a’r cyfryngau newydd. Mae ganddo hefyd brofiad helaeth o ddatblygu a chyflwyno cyrsiau gloywi a defnyddio’r Gymraeg yng nghyd-destun gwahanol gyfryngau.

Cofrestrwch ar-lein

Tystebau

'Hollol wych. Bydd y cwrs yn fy ngalluogi i weithio'n llawer cynt yn Gymraeg'
'Wedi dysgu llawer o driciau clyfar i'm helpu i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg'
'Dwi wedi mwynhau ac wedi cael llawer mwy nag oeddwn wedi'i obeithio drwy fynychu'r cwrs'

Nôl i'r rhestr cyrsiau