Cymraeg Clir

Dyddiad: 24 Hydref 2018 & 13 Chwefror 2019
Lleoliad: Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor
Hyfforddwr: Eleri Hughes
Tâl: £120 (yn cynnwys cinio, paned ac adnoddau)
Amser: 9:30 - 16:00
Cofrestrwch yma

Amcanion:

Cyflwyniad ymarferol i brif egwyddorion ysgrifennu Cymraeg clir, naturiol a chywir ar gyfer y cyhoedd.

Ar gyfer pwy?

Gweithwyr y sector cyhoeddus neu’r sector preifat sy’n ysgrifennu ar gyfer y cyhoedd yn eu gwaith.

Cynnwys:

 • Trafod pwysigrwydd ysgrifennu’n glir a dealladwy ar gyfer y cyhoedd;
 • Prif egwyddorion Cymraeg Clir gan ganolbwyntio ar y canlynol:
  • elfennau sy’n gwneud dogfennau Cymraeg yn haws eu darllen a’u deall;
  • sut i addasu eich iaith yn dibynnu ar y dasg a’r gynulleidfa;
  • geirfa a thermau;
  • defnyddio ffynonellau Saesneg – osgoi dylanwad patrymau’r Saesneg wrth ysgrifennu yn y Gymraeg;
  • ysgrifennu mewn cywair addas gan ganolbwyntio ar y berfau;
 • Rhoi cynnig arni – cyfle i ymarfer y sgiliau wrth ysgrifennu darn perthnasol i’ch gwaith.

Hyfforddwr

Eleri Hughes ydy Prif Diwtor Uned Sgiliau Iaith Canolfan Bedwyr, ac mae ganddi brofiad helaeth o ddatblygu a chyflwyno cyrsiau sgiliau iaith. Dros y 25 mlynedd diwethaf, bu’n dysgu yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin; ym Mhatagonia yn yr Ariannin; ym Mhrifysgol Caerdydd ac yng Nghanolfan Iaith Nant Gwrtheyrn. Yn 2015 derbyniodd Gymrodoriaeth Ddysgu Prifysgol Bangor am ragoriaeth mewn dysgu a gofal bugeiliol.

Cofrestrwch ar-lein

Tystebau

'Fel swyddog marchnata rwyf angen gallu ysgrifennu Cymraeg cywir ond clir – mae’r cwrs yma wedi bod o help mawr.'
'Mae’r cwrs wedi dangos i mi fod rhaid canolbwyntio ar “pam” a “pwy” wrth ysgrifennu rhywbeth yn Gymraeg. Pam rydw i’n ei ysgrifennu a phwy sy’n mynd i’w ddarllen!'
'Mae gen i lawer gwell syniad sut i ysgrifennu’n glir a dealladwy – defnyddiol iawn wrth ddelio â’r cyhoedd o ddydd i ddydd.'

Nôl i'r rhestr cyrsiau