Trydar yn Gymraeg

Dyddiad: 07 Tachwedd 2018 & 14 Mawrth 2019
Lleoliad: Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor;
Hyfforddwr: Dr Llion Jones
Tâl: £70 (yn cynnwys paned ac adnoddau)
Amser: 9:30 - 13:00 (Bangor)
Cofrestrwch yma

Crynodeb

Cyflwyniad ymarferol i brif egwyddorion ysgrifennu Cymraeg bachog a chlir ar gyfer Twitter a chyfryngau cymdeithasol eraill.

Ar gyfer pwy?

Unrhyw un sydd â chyfrifoldeb dros baratoi testun ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol a llwyfan Twitter yn benodol.

Cynnwys:

  1. Trosolwg o Twitter fel cyfrwng a’r ystyriaethau ieithyddol y mae’r cyfrwng yn eu codi, gyda sylw penodol i’r Gymraeg.
  2. Cyflwyniad ymarferol i brif egwyddorion ysgrifennu yn llwyddiannus ar gyfer Twitter yn Gymraeg.
  3. Cyfres o ymarferion ysgrifennu ac addasu cynnwys ar gyfer Twitter.

Hyfforddwr

Mae gan Dr Llion Jones, Cyfarwyddwr Canolfan Bedwyr, chwarter canrif o brofiad dysgu yn y sector addysg uwch. Yn ystod y cyfnod hwnnw, y mae wedi datblygu a chyflwyno nifer o gyrsiau arloesol trwy gyfrwng y Gymraeg ym maes technoleg gwybodaeth a’r cyfryngau newydd. Mae ganddo hefyd brofiad helaeth o ddatblygu a chyflwyno cyrsiau gloywi a defnyddio’r Gymraeg yng nghyd-destun gwahanol gyfryngau.

Cofrestrwch ar-lein

Tystebau

'Mae'r cwrs wedi gwneud i mi ail-ystyried y ffordd rwy'n trydar yn Gymraeg'
'Mae'r cwrs wedi rhoi hyder i mi fynd ati i drydar yn Gymraeg'
'Byddaf yn gallu gwella fy negeseuon trydar yn Gymraeg (a Saesneg i fod yn onest!)'
'Mae'r cwrs wedi rhoi arweiniad clir i mi ar sui drydar yn gryno a llai ffurfiol'

Nôl i'r rhestr cyrsiau