Cymraeg ar gyfer y weDyddiad: 5 Rhagfyr 2018 & 16 Mai 2019
Lleoliad: Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor
Hyfforddwr: Dr Llion Jones
Tâl: £120 (yn cynnwys cinio, paned ac adnoddau)
Amser: 9:30 - 16:00
Cofrestrwch yma

Crynodeb

Cyflwyniad ymarferol i brif egwyddorion ysgrifennu Cymraeg cywir a phriodol ar gyfer y we.

Ar gyfer pwy?

Unrhyw un sy’n ymwneud â’r gwaith o baratoi testun i’w osod ar y we.

Hyfforddwr

  1. Trosolwg o’r we fel cyfrwng a sut y mae defnyddwyr yn ei ddarllen.
  2. Cyflwyniad ymarferol i brif egwyddorion ysgrifennu yn llwyddiannus ar gyfer cyfryngau ar-lein.
  3. Cyfres o ymarferion ysgrifennu ac addasu cynnwys ar gyfer y we.

Tiwtor

Mae gan Dr Llion Jones, Cyfarwyddwr Canolfan Bedwyr, chwarter canrif o brofiad dysgu yn y sector addysg uwch. Yn ystod y cyfnod hwnnw, y mae wedi datblygu a chyflwyno nifer o gyrsiau arloesol trwy gyfrwng y Gymraeg ym maes technoleg gwybodaeth a’r cyfryngau newydd. Mae ganddo hefyd brofiad helaeth o ddatblygu a chyflwyno cyrsiau gloywi a defnyddio’r Gymraeg yng nghyd-destun gwahanol gyfryngau.

i gofrestru ar gyfer y cwrs cliciwch yma

yn ol i rhestr cyrsiau