Modiwlau Cyfrwng Cymraeg

Rhan bwysig o waith Canolfan Bedwyr yw hyrwyddo modiwlau a chyrsiau cyfrwng Cymraeg y Brifysgol.

Yn flynyddol, mae'r ganolfan mewn cydweithrediad gyda'r ysgolion academaidd yn cyhoeddi llawlyfr sy'n cynnwys yr holl fodiwlau cyfrwng Cymraeg sydd ar gael i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf .

Cliciwch ar glawr y llyfryn i weld y dewis eang o fodiwlau sydd ar gael ym Mhrifysgol Bangor: