Rhestr Staff Canolfan Bedwyr

Aelod Staff Ebost Ffôn Swydd
Dr Llion Jones +44 1248 388054 Cyfarwyddwr Canolfan Bedwyr
Judith Hughes +44 1248 383293 Swyddog Gweinyddol
Cynllun Iaith a Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Dr Lowri Angharad Hughes +44 1248 388697 Cyfarwyddwr y Cynllun Iaith
Eirian Jones +44 1248 388247 Swyddog Cangen Prifysgol Bangor, Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Uned Gyfieithu
Ifan Prys +44 1248 383253 Pennaeth yr Uned Gyfieithu
Dawi Griffiths +44 1248 382037 Cyfieithydd
Bethan Gwyn +44 1248 388513 Cyfieithydd
Catrin Jones +44 1248 383027 Cyfieithydd ar y pryd arbenigol
Dr Sylvia Prys Jones +44 1248 382036 Cyfieithydd (rhan-amser)
Gareth Siôn +44 1248 388009 Cyfieithydd
Nia Wyn +44 1248 382676 Cyfieithydd
Lois Roberts +44 1248 382038 Cynorthwyyddd Gweinyddol
Uned Sgiliau Iaith
Eleri Hughes +44 1248 388558 Prif Diwtor
Elen Davies +44 1248 388769 Tiwtor Iaith
Siân Esmor +44 1248 383247 Tiwtor Iaith
Eryl Jones +44 1248 383242 Tiwtor Iaith
Dr Nia Heledd Williams +44 1248 383247 Tiwtor Iaith
Uned Technolegau Iaith
Delyth Prys +44 1248 382800 Pennaeth yr Uned Technolegau Iaith
Dr Tegau Andrews +44 1248 388618 Terminolegydd Addysg Uwch ar ran y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
David Chan +44 1248 382884 Peiriannydd Meddalwedd
Dewi Bryn Jones +44 1248 383245 Peiriannydd Meddalwedd
Gruff Prys +44 1248 383559 Terminolegydd
Stefano Ghazzali +44 1248 388226 Datblygwr Meddalwedd