Rhestr Staff Canolfan Bedwyr

Aelod Staff Ebost Ffôn Swydd
Dr Llion Jones Ebost: llion.jones@bangor.ac.uk +44 1248 388054 Cyfarwyddwr Canolfan Bedwyr
Judith Hughes Ebost: cbs602@bangor.ac.uk +44 1248 383293 Swyddog Gweinyddol
Cynllun Iaith a Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Dr Lowri Angharad Hughes Ebost: l.a.hughes@bangor.ac.uk +44 1248 388697 Cyfarwyddwr y Cynllun Iaith
Eirian Jones Ebost: e.jones@bangor.ac.uk +44 1248 388247 Swyddog Cangen Prifysgol Bangor, Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Uned Gyfieithu
Dr Sylvia Prys Jones Ebost: s.p.jones@bangor.ac.uk +44 1248 382036 Pennaeth yr Uned Gyfieithu
Dawi Griffiths Ebost: d.c.griffiths@bangor.ac.uk +44 1248 382037 Cyfieithydd
Bethan Gwyn Ebost: b.gwyn@bangor.ac.uk +44 1248 388513 Cyfieithydd
Catrin Jones Ebost: cbs601@bangor.ac.uk +44 1248 383027 Cyfieithydd ar y pryd arbenigol
Ifan Prys Ebost: i.prys@bangor.ac.uk +44 1248 383253 Cyfieithydd
Gareth Siôn Ebost: g.sion@bangor.ac.uk +44 1248 388009 Cyfieithydd Undeb y Myfyrwyr
Nia Wyn Ebost: nia.wyn@bangor.ac.uk +44 1248 382676 Cyfieithydd
Lois Roberts Ebost: translation@bangor.ac.uk +44 1248 382038 Cynorthwyyddd Gweinyddol
Uned Sgiliau
Eleri Hughes Ebost: cbs20a@bangor.ac.uk +44 1248 388558 Prif Diwtor
Elen Davies Ebost: elen.davies@bangor.ac.uk +44 1248 388769 Tiwtor Iaith
Siân Esmor Ebost: s.esmor@bangor.ac.uk +44 1248 383247 Tiwtor Iaith
Dr Nia Heledd Williams Ebost: cbse01@bangor.ac.uk +44 1248 383247 Tiwtor Iaith
Uned Technolegau Iaith
Delyth Prys Ebost: d.prys@bangor.ac.uk +44 1248 382800 Pennaeth yr Uned Technolegau Iaith
Dr Tegau Andrews Ebost: cbsa05@bangor.ac.uk +44 1248 388618 Terminolegydd Addysg Uwch ar ran y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
David Chan Ebost: d.chan@bangor.ac.uk +44 1248 382884 Peiriannydd Meddalwedd
Dewi Bryn Jones Ebost: d.b.jones@bangor.ac.uk +44 1248 383245 Peiriannydd Meddalwedd
Gruff Prys Ebost: g.prys@bangor.ac.uk +44 1248 383559 Terminolegydd
Stefano Ghazzali Ebost: s.ghazzali@bangor.ac.uk +44 1248 388226 Datblygwr Meddalwedd