Dr Sylvia Prys Jones

llion
Enw
Dr Sylvia Prys Jones
Swydd
Pennaeth yr Uned Gyfieithu
E-bost
s.p.jones@bangor.ac.uk
Ffôn
01248 382036
Lleoliad
D0:05 Neuadd Dyfrdwy

Rhestr staff