Gweld Ymgynghorydd Cyflogadwyedd

 

O 24 Mai 2018 ymlaen bydd angen i chi gysylltu gyda ni ar 01248 382 071 / gyrfaoedd@bangor.ac.uk i archebu apwyntiad mewn Clinig Gyrfaoedd oherwydd byddwn yn uwchraddio ein system ar-lein yn ystod y cyfnod hwn.

 

Gellwch gael trafodaeth anffurfiol a chyfrinachol gyda chynghorwr gyrfaoedd unrhyw bryd yn ystod eich gyrfa brifysgol, o’r flwyddyn gyntaf i lefel ôl-radd.    Mae myfyrwyr yn defnyddio’r apwyntiadau hyn yn aml i ddechrau cynllunio eu gyrfa, i gael gwirio eu CV neu ffurflen gais, cael cymorth gyda sgiliau cyfweliad neu weld pa ffynonellau gwybodaeth sydd i’w cael.  Mae’r gwasanaeth hwn ar gael i fyfyrwyr cyfredol sy’n astudio o leiaf 50 o gredydau academaidd, ac i raddedigion sydd wedi graddio yn y tair blynedd ddiwethaf.  Oherwydd y galw mawr ar y gwasanaeth hwn, nid ydym yn gallu cefnogi unrhyw fyfyriwr sy’n gwneud llai na 50 o gredydau.

Mae gennym gymhorthfa gyrfaoedd bob diwrnod gwaith (Llun - Gwener) ac mae cynghorwr sy’n siarad Cymraeg ar gael ar ddyddiau Llun ac Iau.   Gall yr apwyntiadau sydd ar gael amrywio y tu allan i adegau tymor. Mae apwyntiadau’n para 20 munud a gellir eu trefnu ymlaen llaw drwy ddefnyddio un o’r dulliau canlynol.

  • Mewn-gofnodwch/cofrestrwch ar ein system a dewisiwch dyddiad o'r 'Calendr Digwyddiadau'.
  • Ffoniwch Dderbynfa Gyrfaoedd (01248 382071)
  • Galwch i mewn i Dderbynfa Gyrfaoedd (Ail lawr, Rathbone)
  • Am gyfweliad Skype (ar gael ddydd Mawrth fel rheol rhwng 11-12) anfonwch e-bost os gwelwch yn dda at gyrfaoedd@bangor.ac.uk