Croeso i’r Coleg Busnes, y Gyfraith, Addysg a Gwyddorau Cymdeithas ym Mhrifysgol Bangor.

Rydym wedi cyfuno pedair disgyblaeth gysylltiedig i ffurfio Coleg sydd â sylfaen ymchwil cadarn a chyrsiau o’r radd flaenaf ar lefel israddedig ac ôl-raddedig.

Israddedigion

Mae ein cyrsiau israddedig yn cyfuno modiwlau o ar draws y pedair Ysgol er mwyn darparu dimensiwn cyffrous i ehangder eich astudiaethau.

Ôl-raddedigion ac ymchwil

Mae ein canolfannau ymchwil yn darparu cyfleoedd i staff a myfyrwyr ymchwil ac yn darparu sylfaen i’n rhaglenni trwy ddysgu i ôl-raddedigion.

Gyda chyfadran gyfunol gydag oddeutu 100 o staff rydym hefyd yn gallu darparu cefnogaeth bersonol ragorol, sy’n rhywbeth mae Bangor yn gydnabyddedig amdano yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.