Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwlau a chyrsiau cyfrwng Cymraeg

Mae Prifysgol Bangor yn cynnig cyfleoedd niferus i fyfyrwyr astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Mewn cydweithrediad â'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, mae Bangor yn darparu mwy o fodiwlau a chyrsiau trwy gyfrwng Gymraeg nag unrhyw brifysgol arall. Ym Mangor hefyd y ceir y nifer fwyaf o fyfyrwyr sy'n dewis astudio trwy'r Gymraeg.

Mae modiwlau Cymraeg neu ddwyieithog ar gael ym mhob un o ysgolion academaidd y Brifysgol erbyn hyn, ac mae llyfryn modiwlau yn cael ei gyhoeddi'n flynyddol ar gyfer myfyrwyr y flwyddyn gyntaf sy'n amlinellu'r dewis helaeth o fodiwlau sydd ar gael:

Mae manylion llawn am y cyrsiau gradd sydd ar gael drwy'r Gymraeg i'w gweld yma.