Croeso i Gysylltiadau Corfforaethol a Marchnata

Mae'r adran Cysylltiadau Corfforaethol a Marchnata ym Mhrifysgol Bangor yn gyfrifol am ystod eang o weithgareddau marchnata a chyfathrebu.

Cyswllt ag Ysgolion a Digwyddiadau

Mae ein tîm Cyswllt ag Ysgolion a Digwyddiadau yn gyfrifol am drefnu Dyddiau Agored i'r Brifysgol gyfan pryd mae miloedd o ymwelwyr yn dod i gampws y Brifysgol. Maent yn trefnu gweithgareddau Cyswllt ag Ysgolion ac Ehangu Cyfranogiad ac yn cynrychioli'r Brifysgol mewn ffeiriau Addysg Uwch ledled Prydain ac Ewrop sydd wedi'u hanelu at israddedigion ac ôl-raddedigion.

Y Wasg a Chyfryngau Cymdeithasol

Mae ein hadran Cysylltiadau Corfforaethol yn cynnwys tîm prysur swyddfa'r wasg a Chysylltiadau Marchnata, sy'n arbenigwyr gyda chyfryngau cymdeithasol ac sy'n arwain y gwaith o sicrhau bod Bangor ar y blaen gyda datblygiadau o fewn y cyfryngau cymdeithasol.

Marchnata Ar-lein ac E-Gysylltiadau

Mae ein tîm marchnata digidol a'r we yn gweithio'n agos gyda thimau gwe eraill yn y gwasanaethau TG i sicrhau bod y wefan yn gyfredol ac yn cynnig y wybodaeth ddiweddaraf am ein cyrsiau a'n gweithgareddau ymchwil, yn ogystal â rhoi gwybodaeth werthfawr i ddarpar fyfyrwyr ynghylch byw ac astudio ym Mhrifysgol Bangor. Mae ein gwefan BangorTV a'n sianel YouTube hynod lwyddiannus yn darparu cynnwys fideo sydd ar gael i fyfyrwyr ar hyd a lled y byd.

Mae'r tîm CRM yn dîm integredig sy'n dod â staff o'r Gwasanaethau TG ac o Gysylltiadau Corfforaethol a Marchnata at ei gilydd.

Mae'r tîm effeithlon a hynod drefnus hwn yn gyfrifol am system Rheoli Cysylltiadau Cwsmer (CRM) y Brifysgol ac mae'n gweithio gyda staff o amrywiaeth o adrannau i ddarparu negeseuon electronig atyniadol i ddarpar fyfyrwyr ym Mhrydain ac yn rhyngwladol.

Cyhoeddiadau

Mae'r tîm cyhoeddiadau'n paratoi a chynhyrchu cyhoeddiadau sydd wedi ennill gwobrau. Mae'r cyhoeddiadau a gynhyrchir wedi'u hanelu at ddarpar fyfyrwyr ac ymgeiswyr ac maent yn cynnwys y prosbectws israddedig, y llawlyfr i ôl-raddedigion a thaflenni a llyfrynnau'n ymwneud ag Ysgolion penodol. Maent yn cyfrannu hefyd at gyhoeddiadau a gwefannau allanol.