Adnoddau PGCert

 

  • Academi Addysg Uwch (AAU) - Rôl yr Academi yw bod yn ffocws cenedlaethol ar gyfer gwella addysgu, dysgu a phrofiadau myfyrwyr mewn Addysg Uwch. Maent yn gweithio gyda sefydliadau, grwpiau disgyblaeth a staff unigol o fewn y pedair gwlad y DU.
  • Bwletin Newyddio JISC Regional Supprt Centre (RSC) Wales - Newyddion diweddaraf o JISC RSC Wales
  • Centre for Recording Achievemnet - Mae'r Centre for Recording Achievement yn rhwydwaith cenedlaethol ac elusen addysgol gofrestredig. Mae'n ceisio hyrwyddo ymwybyddiaeth a phrosesau chynllunio gweithredu fel elfen bwysig mewn gwella dysgu a dilyniant ar draws y byd addysg, hyfforddiant a chyflogaeth.
  • Deliberations - Mae Deliberations yn wefan ryngwladol ar faterion o ddysgu ac addysgu ar gyfer y gymuned Addysg Uwch.
  • EURAXESS - Researchers in Motion - EURAXESS is a unique pan-European initiative providing access to a complete range of information and support services to researchers wishing to pursue their research careers in Europe or stay connected to it.
  • Evidence Net - Evidence Net yw’r lle i fynd i ddod o hyd i dystiolaeth sy’n ymwneud â dysgu ac addysgu mewn Addysg Uwch.
  • Joint Information Systems Committee (JISC) - Cenhadaeth y Joint Information Systems Committee (JISC) yw darparu arweiniad o safon fyd-eang yn y defnydd arloesol o TGCh i gefnogi addysg ac ymchwil.
  • Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) - Cenhadaeth y QAA yw diogelu budd y cyhoedd o ran safonau cadarn ac i hysbysu ac annog gwelliant parhaus mewn rheoli ansawdd Addysg Uwch.
  • Staff and Educational Development Association (SEDA) - SEDA yw'r gymdeithas broffesiynol ar gyfer staff a datblygwyr addysgol yn y DU, yn hyrwyddo arloesedd ac ymarfer da mewn Addysg Uwch.
  • Technical Advisory Service for Images - Mae'r Technical Advisory Service for Images yn wasanaeth a ariannir gan JISC. Mae'n darparu cyngor ac arweiniad i'r gymuned Addysg Bellach ac Uwch y DU ar y materion o: Greu delweddau digidol (gan gynnwys fformatau raster, vector ac animeiddio); Cyflwyno delweddau digidol i ddefnyddwyr; Defnyddio delweddau digidol i gefnogi addysgu, dysgu ag ymchwil a Rheoli prosiectau digido ar raddfa fach a mawr.