Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Newyddion Diweddaraf

Gwobrau Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr 2017

Cynhaliwyd y chweched seremoni Gwobrau Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr blynyddol yn ddiweddar. Roedd y noson i ddathlu’r safon uchel o addysgu a chymorth a geir ym Mhrifysgol Bangor.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Mai 2017

Prifysgol Bangor yn dyfarnu ei chylch cyntaf o Gymrodoriaethau’r Academi Addysg Uwch

Llongyfarchiadau i’r chwe aelod o staff academaidd Bangor sydd wedi ennill Cymrodoriaethau’r Academi Addysg Uwch yn y cylch cyntaf o geisiadau i Gynllun Aberystwyth-Bangor i Gydnabod Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) mewn Addysgu a Chefnogi Dysgu.

Dyddiad cyhoeddi: 5 Mawrth 2015

Cyflwyno Gwobr Addysgu Uchaf y DU i Darlithwyr Bangor

Mewn seremoni wobrwyo’n ddiweddar derbyniodd yr Athro James Intriligator a Peggy Murphy o Goleg Gwyddorau Iechyd ac Ymddygiad Prifysgol Bangor eu Cymrodoriaeth Dysgu Cenedlaethol am ragoriaeth mewn addysgu a chefnogi dysgu mewn addysg uwch.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Hydref 2014

Prifysgol Bangor wedi ei hachredu i ddyfarnu Cymrodoriaethau'r Academi Addysg Uwch

Mae Prifysgol Bangor yn falch o gyhoeddi llwyddiant Fframwaith Datblygiad Proffesiynol Parhaus Prifysgol Bangor, sydd wedi cael ei achredu gan yr Academi Addysg Uwch y mis hwn.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Hydref 2014

Gwobrau Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr 2014

Cynhaliodd Undeb Myfyrwyr Bangor y Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr ynghyd â Gwobrau'r Cynrychiolwyr Cwrs yn ddiweddar yn Neuadd PJ, a hynny am y drydedd flwyddyn.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mai 2014

Darlithydd o Brifysgol Bangor i dderbyn Gwobr Addysgu y DU

Mae Dr Fay Short o Ysgol Seicoleg Prifysgol Bangor wedi ennill teitl Cymrawd Dysgu Cenedlaethol. Hon yw’r wobr bwysicaf y gellir ei hennill am ragoriaeth mewn addysgu a chefnogi dysgu mewn addysg uwch.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mehefin 2013

Gwobrau Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr 2013

Cynhaliodd Undeb Myfyrwyr Bangor y Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr ynghyd â Gwobrau'r Cynrychiolwyr Cwrs yn ddiweddar yn Neuadd PJ, a hynny am yr ail flwyddyn.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mai 2013

Addysgwr sy’n hyrwyddo’r iaith Gymraeg mewn addysg uwch yn derbyn gwobr bwysig

Mae Dr Charles Buckley o Brifysgol Bangor wedi derbyn Cymrodoriaeth Addysgu Genedlaethol. Hon yw’r wobr bwysicaf am ragoriaeth mewn addysgu a chefnogi dysgu mewn addysg uwch. Dyma’r tro cyntaf i aelod staff o Brifysgol Bangor dderbyn gwobr o’r fath.

Dyddiad cyhoeddi: 16 Hydref 2012