Cymraeg i Oedolion

Dros y 40 mlynedd diwethaf mae Prifysgol Bangor wedi datblygu rhaglen strwythuredig ac effeithiol a threfnus i oedolion sy’n dysgu Cymraeg.

Mae degau o filoedd o fyfyrwyr wedi elwa o’r cyfuniad o gyrsiau wedi eu graddio’n ofalus, tiwtoriaid hynod brofiadol ac ymrwymedig a gwasanaethau cefnogi o’r radd flaenaf.

Cyrsiau

Mae cyrsiau ar gael yn ystod y dydd a gyda’r nos ar draws Gwynedd, Conwy a Môn.

Rydym ni’n cynnig ystod eang o ddosbarthiadau sy’n cynnig llwybr dilyniant eglur i’r dysgwr o un lefel i’r nesa. Mwy...