Cyngor ac Arweiniad

Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth neu gyngor wrth ddewis cwrs, cysylltwch efo ni ar:

01248 382752
01341 424914
01758 701385 Est./Ext. 8636
ems607@bangor.ac.uk
jones3f@gllm.ac.uk

Mynediad

Hyd y medrwn ni, dan ni ddim ond yn defnyddio canolfannau lle nad oes anawsterau mynediad. Eto i gyd, does dim cyfleusterau priodol bob amser ar gael mewn rhai ardaloedd. Os ydy grisiau ac ati’n achosi problemau i chi, wnewch chi gysylltu â’r Tiwtor-Drefnydd lleol ymlaen llaw i gael cyngor ynglŷn â’r canolfannau mwya addas ar eich cyfer chi.