Cwrs Canol-Wlpan Lefel Mynediad/Sylfaen

Gan fod cyrsiau Wlpan i ddechreuwyr yn cael eu cynnig ar gymaint o fformatau gwahanol a chan fod pob grŵp yn gweithio trwy ffeil y cwrs ar gyflymdra gwahanol, mi fydd ein dosbarthiadau dilyniant i gyd yn ailddechrau ar bwyntiau gwahanol ym mis Medi.  Mae’r golofn “Uned” ym manylion y cyrsiau’n rhoi arweiniad i chi o ran y man cychwyn hwnnw.  Os dach chi’n gwybod rhywfaint o Gymraeg yn barod, mi fydd croeso i chi ymuno efo un o’r grwpiau yma.  Gan fod y Cwrs Wlpan yn 44 uned i gyd, mi fydd y man cychwyn sy’n cael ei nodi’n rhoi rhyw syniad i chi o lefel y dosbarth, ond cofiwch gysylltu efo’ch Tiwtor-Drefnydd lleol os dach chi isio arweiniad pellach. 

Gan ein bod ni ar ganol cyfnod o ailstrwythuro, mae rhai o’r grwpiau ar y lefel hon hanner ffordd trwy werslyfr gwahanol (e.e. Cwrs Mynediad, Cwrs Llafar, Cwrs Sylfaen).  Mi fydd y grwpiau hynny’n parhau i weithio trwy’r deunyddiau hynny nes y byddan nhw wedi cwblhau eu gwerslyfr cyfredol. 

Dydy ffioedd y cyrsiau hyn ddim yn cynnwys deunyddiau, ond mi fydd copïau ar gael i’w prynu yn y dosbarth cynta os bydd angen.