Chwilio am gwrs

Rhaglenni Cyrsiau

Myfyrwyr y Brifysgol

Cymraeg i Oedolion

Cyrsiau

Hefyd rydym ni’n cynnig ystod eang o ddosbarthiadau sy’n cynnig llwybr dilyniant eglur i’r dysgwr o un lefel i’r nesa:

Dan ni’n cynnig cwrs SuperWlpan bum-niwrnod-yr wythnos ym Mangor fydd yn mynd â dechreuwyr pur trwy lefel Mynediad a Sylfaen mewn tri mis (Hydref – Rhagfyr), wedi’i ddilyn gan gwrs Super-Pellach dri-diwrnod-yr wythnos fydd yn mynd â dysgwyr at ddiwedd lefel Canolradd erbyn Mehefin.

Dan ni hefyd yn cynnig cyrsiau aml-lefel:

Mae cyrsiau’n dechrau tua diwedd Medi, gyda rhai cyrsiau dechreuwyr ychwanegol ym mis Ionawr.

Os hoffech chi gyngor neu arweiniad ynghylch y lefel fwyaf priodol i chi, ffoniwch ni ar 01248 382752.