Dysgu o Bell

Methu mynd i ddosbarth Cymraeg eleni?

Erbyn hyn, dan ni hefyd yn cynnig cyrsiau Wlpan i ddechreuwyr ar lein. 

Mi fydd y sesiynau Skype yn cael eu cynnal yn wythnosol ar yr diwrnod a’r amser a nodir ar y rhaglen. Mi fydd gynnoch chi diwtor personol wrth law trwy gydol eich taith ddysgu i ateb unrhyw gwestiynau ac i’ch arwain chi ar y ffordd i siarad Cymraeg! 

Gofynion technegol:  Tabled neu ddyfais symudol sy’n gweithredu ar systemau Appe IOS neu Android.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch efo Euros ap Hywel / 01248 382 259 / e.aphywel@bangor.ac.uk