Ffioedd Cymraeg i Oedolion

1. Ar y cyfan, mae’r ffïoedd a nodir am y flwyddyn gyfan (o Fedi tan Fehefin).

2. Mae’n arbed llawer o waith gweinyddol os bydd ffioedd yn cael eu talu’n llawn ar ddechrau’r cwrs, ond mae’n bosib trefnu i dalu mewn rhandaliadau mewn achosion arbennig..

3. Mae'r gostyngiad "Di-gyflog" ar gael i unrhywun sy ddim yn gyflogedig neu sy’n derbyn budd-dâl fel cymorth incwm, budd-dâl anabledd, ac ati.

4. Cronfa Ddysgu Cymraeg i Oedolion

Os ydy eich incwm cartref yn llai na £25,000, mae'n bosib byddwch chi'n medru cael cymorth efo costau sy'n gysylltiedig â'r cwrs, e.e. deunyddiau, gofal plant, teithio, ac ati. Bydd ffurflenni cais ar gael yn y dosbarthiadau.