Dysgwyr Rhugl

Mae'r cyrsiau hyn yn rhoi cyfle i ddysgwyr profiadol ymarfer ac ymestyn eu sgiliau sgwrsio ar y lefel ucha. Mae'r cyrsiau yma hefyd yn gallu bod yn addas ar gyfer rhai sy'n siaradwyr Cymraeg iaith-gynta ond sy ddim yn teimlo'n hyderus yn defnyddio'r iaith ym mhob sefyllfa.

Cliciwch ar Chwilio am gwrs a dewiswch Dysgwyr Rhugl i gael manylion llawn y cyrsiau yn eich ardal chi.

Sgwrs a Stori / Cylch Darllen

Mae'r cyrsiau hyn yn rhoi cyfle i ddysgwyr sy wedi gwneud y Cwrs Meistroli ymarfer ac ymestyn eu sgiliau iaith ymhellach. Mae'r cwrs hefyd yn addas ar gyfer rhai sy'n siarad Cymraeg fel mamiaith ond sy ddim yn teimlo'n hyderus yn defnyddio'r iaith ym mhob sefyllfa.

Mae cwrs Sgwrs a Stori yn cynnwys llawer o ymarfer siarad, tipyn o ddarllen, gwrando a gloywi gramadeg, ac ychydig o ysgrifennu. Bydd siaradwyr gwadd yn ymweld â'r dosbarth o dro i dro hefyd.

Yn y Cylch Darllen, byddwch chi'n darllen a thrafod llyfrau amrywiol: cyfle i ymestyn eich iaith ac i fagu hyder wrth ddarllen a siarad Cymraeg, ac i fwynhau storïau da ar yr un pryd.

Gloywi Iaith

Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyfle i'r myfyrwyr ganolbwyntio ar ramadeg yr iaith a dod yn fwy hyderus wrth ddefnyddio gwahanol gyweiriau'r iaith, yn enwedig Cymraeg ffurfiol.

Cyrsiau Cyfrwng Cymraeg

Mae’r cyrsiau hyn yn rhoi cyfle i siaradwyr Cymraeg a dysgwyr rhugl ddysgu mwy am amrywiaeth o bynciau fel hanes lleol, archaeoleg, llenyddiaeth, celf, ac ati, yng nghwmni arbenigwyr cydnabyddedig yn eu meysydd. Cliciwch ar Chwilio am Gwrs a dewiswch Dysgwyr Rhugl i weld manylion y gwahanol gyrsiau sy’n cael eu cynnig eleni.