Cwrs Meistroli (Lefel Uwch 2)

Mae'r Cwrs Meistroli yn addas ar gyfer pobl sydd wedi sefyll arholiad Defnyddio'r Gymraeg/TGAU, ac yn cyfateb yn fras i'r Chweched Uchaf yn yr ysgol. Gall y cwrs hwn arwain at arholiad sy'n cyfateb i Lefel A os dymunir, ond unwaith eto, mae'r pwyslais ar wella'r sgiliau llafar yn hytrach nag ar astudio'r iaith o safbwynt academaidd.