Ein staff

 

Enw Teitl Swydd Ffôn Ebost
Ifor Gruffydd Cyfarwyddwr 01248
382929
i.gruffydd@bangor.ac.uk
Haydn Hughes Dirprwy Gyfarwyddwr a Thiwtor 01248
383209
h.hughes@bangor.ac.uk
Fflur Rees Jones Pennaeth Dysgu ac Addysgu 01758
701385 Ext 8622
fflur.jones@bangor.ac.uk
Elen Lois Williams Rheolwr Swyddfa 01248
383690
elen.l.williams@bangor.ac.uk
Heather Callow Gweinyddydd 01248
388407
h.callow@bangor.ac.uk
Donna Thomas Ysgrifenyddes 01248
382752
d.m.thomas@bangor.ac.uk
Ceri Llwyd Ysgrifenyddes 01248
388083
c.llwyd@bangor.ac.uk
Bethan Glyn  Tiwtor Drefnydd Bangor, Caernarfon a Llanberis
Stryd y Deon, Bangor LL57 1UT
01248
388083
b.l.glyn@bangor.ac.uk
Sharon Roberts Tiwtor Drefnydd Bangor a Môn
Stryd y Deon, Bangor LL57 1UT
01248
382128
s.roberts@bangor.ac.uk
Helen Roberts Tiwtor Drefnydd Dwyfor ac Eifionydd
Coleg Meirion - Dwyfor, Pwllheli, LL53 5EB
01758
701385 x8622
hroberts@gllm.ac.uk
Lowri Thomas Jones

Tiwtor Drefnydd Meirionnydd
Coleg Meirion-Dwyfor, Dolgellau, LL40 2SW

01341
424914
l.t.jones@bangor.ac.uk
Sioned Jones
(Mae Llinos Vaughan Jones ar gyfnod mamolaeth)
Tiwtor Drefnydd Conwy
Coleg Llandrillo, Llandrillo yn Rhos LL28 4HZ
01492
546666 Ext 1545
 
Euros Ap Hywel Tiwtor E-ddysgu (o dan hyfforddiant) 01248
382259
e.aphywel@bangor.ac.uk
Eluned Croydon Tiwtor Marchnata 01758
701385
croydo1e@gllm.ac.uk
Elin Angharad Davies Tiwtor Gweithle 01248
383928
 
Lowri Mair Jones Tiwtor e-Ddysgu 01248
382270
lowri.m.jones@bangor.ac.uk
Sian Lewis Tiwtor Hyfforddiant 01248
382829
s.lewis@bangor.ac.uk
Sharon Eynon Tiwtor 01248
388084
s.a.eynon@bangor.ac.uk
Stel Farrar Tiwtor 07795
311410
s.farrar@bangor.ac.uk
Martin Croydon Tiwtor 01758
701385 x8622
croydo1m@gllm.ac.uk
Ceri Jones Tiwtor 07974203323 ems813@bangor.ac.uk
Jenny Pye Tiwtor 01248
382847
j.pye@bangor.ac.uk