Cwrs Pellach - Lefel Canolradd

Mae’r Cwrs Pellach yn gwrs dilyniant i ddysgwyr sy wedi cwblhau’r Cwrs Wlpan neu’r Cwrs Sylfaen, neu sy wedi cyrraedd lefel gyfatebol.  Mi fyddan nhw’n gyfarwydd â’r rhan fwya o bartrymau sylfaenol Cymraeg llafar, felly nod y cwrs yma ydy adolygu, cadarnhau, ymarfer ac ymestyn y patrymau hynny er mwyn magu hyfedredd a hyder wrth sgwrsio.  Mae’r Cwrs Pellach hefyd yn cynnwys tasgau gwrando a deall a darllen a deall, ac mae peth gwaith ysgrifennu sylfaenol yn cael ei gyflwyno hefyd.

Fel efo’r Wlpan, dan ni’n cynnig y Cwrs Pellach ar sawl fformat gwahanol, yn ymestyn o ddwy i bump awr yr wythnos.  Mi fydd dysgwyr yn cymryd rhwng deunaw mis a thair blynedd i gwblhau’r cwrs, yn ddibynnol ar y fformat a ddewisir.  Dan ni hefyd yn cynnig cwrs Superpellach dwys, pymtheg awr / tri diwrnod yr wythnos ym Mangor o fis Ionawr 2017.  Mi fydd modd cwblhau’r Cwrs Pellach cyfan erbyn Mehefin 2017 trwy ddilyn y cwrs hwn.

Eto, fel efo’r Wlpan, dan ni’n cynnig pob cwrs am yr un ffi, yn y gobaith y bydd darpar-ddysgwyr yn dewis cwrs yn ôl mwyafswm yr oriau maen nhw’n medru eu neilltuo i ddysgu yn hytrach nag ar sail cost.  Eto i gyd, mae’r ffi i’r rhai fydd yn cychwyn y Cwrs Pellach o’r newydd yn cynnwys y deunyddiau dysgu ond does dim deunyddiau wedi’u cynnwys yn y ffi ar gyfer dosbarthiadau lle mae’r grŵp eisoes ar ganol y gwerslyfr.  Mi fydd copïau ar gael i’w prynu yn y wers gynta os bydd angen.

Mae adran Pellach Parhad y rhaglen yn rhoi rhyw amcan i chi ar ba uned yn y gwerslyfr bydd y grŵp yn ailddechrau ym mis Medi.  Mae 18 uned yn y cwrs cyfan.

Mi fydd hi’n bosib i chi sefyll arholiad Defnyddio’r Gymraeg Canolradd (ar yr un lefel â TGAU) pan fyddwch chi wedi cwblhau’r Cwrs Pellach.