Cwrs Uwch (Lefel Uwch 1)

Mae'r Cwrs Uwch yn addas ar gyfer pobl sydd wedi sefyll arholiad Defnyddio'r Gymraeg/TGAU, neu pobl sydd wedi cyrraedd safon cyfatebol. Mae'r Cwrs Uwch yn cyfateb yn fras i'r Chweched Isaf yn yr ysgol ac unwaith eto, mae'r pwyslais ar wella'r sgiliau llafar yn hytrach nag ar astudio'r iaith o safbwynt academaidd