Llinell Gymorth

Rhowch alwad i ni ar ein Llinell Gymorth am gyngor - 0800 328 5763.

Ein Llety

Edrychwch ar ein gwefan Llety am wybodaeth am ein Neuaddau Preswyl

 

Sicrwydd o lety ar gyfer ymgeiswyr Clirio

Os byddwch yn cadarnhau eich lle ym Mangor ac yn gwneud cais am lety o fewn y raddfa amser a roddir gallwn sicrhau lle i chi yn neuaddau preswyl y Brifysgol.

Wedi i chi nodi Prifysgol Bangor yn ddewis clirio ar UCAS Track, cewch *e-bost, gyda manylion ynglŷn â sut i wneud cais am le yn llety'r Brifysgol. Cewch yr ebost o fewn 24 – 48 awr ar ôl i chi ddewis Prifysgol Bangor ar UCAS Track.

Bydd gofyn i chi fynd ar-lein i gwblhau cais am ystafell mewn neuadd breswyl, felly, po gyntaf y gellwch gadarnhau eich bod yn derbyn eich lle Clirio ym Mangor, cyntaf i gyd y gellwch wneud eich cais.

I fod yn gymwys ar gyfer y gwarant o lety ar gyfer ymgeiswyr Clirio, mae'n rhaid i chi:

  • Ddewis Prifysgol Bangor fel eich dewis Clirio ar UCAS Track erbyn Dydd Gwener 23 Awst.
  • Gwblhau cais am ystafell erbyn Dydd Gwener 30 Awst.

* Sylwer:

Bydd yr e-bost llety yn cael ei anfon i'r cyfeiriad e-bost a ddarparwyd gennych i UCAS. Felly mae angen i chi sicrhau bod eich manylion cyswllt (ac yn benodol eich cyfeiriad e-bost) yn gywir gan UCAS.

Cysylltwch os ydych angen cymorth

Galwch y llinell gymorth ar 0800 328 5763.