Cyngor am sut i wneud cais drwy'r system Glirio

Os ydych chi'n poeni am y system Glirio ac yn ansicr o'r hyn sydd angen ei wneud, darllenwch ein canllawiau...

 

Llinell Gymorth

Os oes gennych unrhyw ymholiad am eich lle ym Mangor, neu'n edrych am le drwy'r system Glirio, cysylltwch â ni drwy'r Llinell Gymorth:

0800 328 5763

Oriau Agor

Dyddiad Amser
Dydd Iau 17 Awst 
8am - 7pm
Dydd Gwener 18 Awst 8am- 7pm
Dydd Sadwrn 19 Awst a
Dydd Sul 20 Awst
10am - 3pm
Dydd Llun 21 Awst - Dydd Gwener 25 Awst 9am - 5pm

Tu allan i'r oriau uchod, mae'r Llinell Gymorth ar agor 9am-5pm.