Cyngor am sut i wneud cais drwy'r system Glirio

Os ydych chi'n poeni am y system Glirio ac yn ansicr o'r hyn sydd angen ei wneud, darllenwch ein canllawiau...

 

Cyn-gofrestrwch ar gyfer ein cyrsiau Clirio

Llinell Gymorth

0800 328 5763

Os oes gennych unrhyw ymholiad am eich lle ym Mangor, neu'n edrych am le drwy'r system Glirio, cysylltwch â ni drwy'r Llinell Gymorth yn ystod y dyddiadau isod:

Oriau Agor

Dyddiad Amser
Dydd Iau 16 Awst 
8am - 7pm
Dydd Gwener 17 Awst 8am- 7pm
Dydd Sadwrn 18 Awst a
Dydd Sul 19 Awst
10am - 3pm
Dydd Llun 20 Awst - Dydd Gwener 24 Awst 9am - 5pm

Tu allan i'r oriau uchod, mae'r Llinell Gymorth ar agor 9am-5pm.