Cyngor am sut i wneud cais drwy'r system Glirio

Os ydych chi'n poeni am y system Glirio ac yn ansicr o'r hyn sydd angen ei wneud, darllenwch ein canllawiau...

 

Cysyllwch â ni

Os oes gennych unrhyw ymholiad am eich lle ym Mangor, neu'n edrych am le drwy'r system Glirio, cysylltwch â ni drwy'r Llinell Gymorth ar 0800 328 5763.

Oriau Agor

Bydd y llinell gymorth ar agor yn ystod yr oriau yma o Ddiwrnod y Canlyniadau ymlaen:

Dyddiad Amser
Dydd Iau 15 Awst 
6yb - 7yh
Dydd Gwener 16 Awst 8yb- 7yh
Dydd Sadwrn 17 Awst a
Dydd Sul 18 Awst
10yb - 3yh
Dydd Llun 19 Awst - Dydd Gwener 23 Awst 9yb - 5yh

Tu allan i'r oriau uchod, mae'r Llinell Gymorth ar agor 9am - 5pm.