Cyrsiau ar gael drwy'r System Glirio

Cysylltwch nawr 0800 328 5763

Mae Prifysgol Bangor yn cynnig cyrsiau yn y pynciau canlynol. Mae gwybodaeth manwl am ein cyrsiau ar gael ar ein gwefan Cyrsiau.

 • Addysg Gynradd (*Gweler isod)
 • Almaeneg
 • Astudiaethau Busnes
 • Astudiaethau Ffilm/Astudiaethau Theatr
 • Astudiaethau Plentyndod
 • Bioleg
 • Busnes a Gweinyddu Cymdeithasol
 • Cadwraeth
 • Cerddoriaeth
 • Coedwigaeth
 • Cyfathrebu a’r Cyfryngau
 • Cyfrifeg, Bancio ac Economeg
 • Cyfrifiadureg
 • Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol
 • Cymraeg
 • Cynllunio a Rheoli’r Amgylchedd
 • Daearyddiaeth
 • Dylunio Cynnyrch
 • Economeg
 • Eidaleg
 • Ffrangeg
 • Gwyddorau’r Amgylchedd
 • Gwyddor Chwaraeon
 • Gwyddor Fiofeddygol 
 • Gwyddorau Eigion
 • Gwyddorau Meddygol (gan gynnwys Graddau Sylfaen Integredig 4 mlynedd)
 • Hanes ac Archaeoleg
 • Ieithoedd Modern
 • Newyddiaduraeth
 • Nyrsio
 • Peirianneg Electronig a Systemau Cyfrifiadurol
 • Saesneg ac Ieithyddiaeth
 • Sbaeneg
 • Seicoleg
 • Swoleg
 • Tsieinëeg
 • Y Gyfraith

Gwybodaeth i fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn dilyn cwrs israddedig er mwyn hyfforddi i fod yn athro cynradd

CWRS BA(SAC) Addysg Gynradd (X131)

Os oes gennych ddiddordeb mewn dilyn cwrs israddedig er mwyn hyfforddi i fod yn athro cynradd, mae'n rhaid cael gradd B yn yr arholiad TGAU mewn Mathemateg neu Fathemateg-Rhifedd.

Mae'n rhaid bod myfyrwyr hefyd wedi cyrraedd safon sy’n gyfatebol i Radd B yn yr arholiadau TGAU mewn unrhyw un o’r pynciau canlynol:

 • Saesneg Iaith, Llenyddiaeth Saesneg, Cymraeg (Iaith gyntaf), Llenyddiaeth Gymraeg

Lle bo myfyrwyr wedi cael yr hyn sy’n gyfatebol i radd B mewn naill ai Llenyddiaeth Saesneg neu Lenyddiaeth Gymraeg, rhaid cael lleiafswm o radd C yn yr arholiad TGAU cyfatebol mewn Saesneg Iaith neu Gymraeg (Iaith Gyntaf).

Profion Cywerth

Os nad ydych wedi ennill gradd B, rydym yn derbyn cymwysterau cyfwerth megis lefelau AS a TGAU ryngwladol (cliciwch yma i weld rhestr gyflawn o gymwysterau cyfwerth derbyniol) ac rydym yn derbyn gradd B yn y profion cyfwerth â TGAU a gynhelir gan Brifysgol Bangor a Phrifysgol Caer.

Disgwylir i'r ymgeiswyr sy'n dymuno sefyll y prawf cyfwerth fod â gradd C safon TGAU (neu gyfatebol) oni bai fod pob agwedd arall o’u cais yn arbennig o gryf.

Cewch ragor o fanylion am y profion yma. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Rhodri Evans ar (01248) 388234 neu e-bostio ite.applications@bangor.ac.uk