Ai Bangor yw eich dewis cyntaf yn y system UCAS?

Rydych yn sicr wedi gwneud y dewis iawn yn dewis Bangor – chewch chi mo’ch siomi!

Rydym yn falch iawn eich bod wedi penderfynu derbyn cynnig amodol Bangor fel eich dewis cyntaf, ac edrychwn ymlaen yn fawr at eich croesawu yma ym mis Medi.

Gweld eich statws ar-lein

Unwaith rydych wedi derbyn eich canlyniadau, gellwch edrych ar-lein i weld a ydyw eich lle gyda ni wedi cael ei gadarnhau drwy UCAS Track:  Gall hyn arbed amser i chi, yn arbennig os yw ein llinellau ffôn yn brysur.

Fodd bynnag, os nad oes penderfyniad i’w weld eto ar UCAS Track, neu os ydych eisiau siarad â ni am eich cynnig amodol, yna byddwn yn cynnal Llinell Gymorth arbennig i ddelio ag unrhyw gwestiynau a all fod gennych ynghylch eich lle amodol ym Mangor.

Os ydych wedi cyflawni amodau ein cynnig:

  • Llongyfarchiadau!
  • Cewch eistedd yn ôl – does dim rhaid i chi gysylltu â ni’n syth ond bydd darllen y dudalen beth sy'n digwydd nesaf yn ddefnyddiol i chi.
  • Bydd cadarnhad ysgrifenedig o’ch lle yn cael ei anfon atoch yn syth o UCAS yn y dyddiau ar ôl i chi dderbyn eich canlyniadau.
  • Edrychwch ar ein gwefan Wythnos Groeso i gael blas o beth fydd yn mynd ymlaen yn ystod eich wythnos gyntaf ym Mangor.

Os nad ydych chi wedi cyflawni amodau ein cynnig:

  • Dylech gysylltu â ni’n syth fel y gallwn drafod y sefyllfa â chi
  • Efallai y bydd yn dal yn bosibl i chi gymryd y lle yma neu gael eich ystyried ar gyfer cwrs cysylltiedig
  • Pan fyddwch yn ffonio, gofalwch bod eich rhif UCAS a manylion am eich canlyniadau arholiad wrth law gennych os gwelwch yn dda