Ai Bangor yw eich dewis wrth gefn gydag UCAS?

Unwaith rydych wedi derbyn eich canlyniadau, gellwch edrych ar-lein i weld a ydyw eich lle gyda ni wedi cael ei gadarnhau drwy UCAS Track. Yn ogystal, ewch i weld y cyngor UCAS sydd ar gael am ddiwrnod canlyniadau a beth sydd yn digwydd nesaf.

Os nad ydych yn cyrraedd gofynion eich dewis cyntaf, ond yn cyrraedd ein gofynion ni, byddwch yn cael eich rhoi'n awtomatig yn eich dewis wrth gefn ym Mangor fel rhan o broses derbyniadau UCAS.

Fodd bynnag, os nad oes penderfyniad i’w weld eto ar UCAS Track, neu os ydych eisiau siarad â ni am eich cynnig amodol, cysylltwch â Llinell Gymorth Bangor.

Sicrhewch for eich rhif cais UCAS a'ch canlyniadau wrth law pan yn cysylltu â'r Llinell Gymorth.

Gwneud cais am Llety

Unwaith mae eich lle ym Mangor wedi ei gadarnhau byddwch yn derbyn ebost 24-48 yn ddiweddarach yn eich gwahodd i wneud cais am lety. Bydd yr ebost yn egluro'r camau nesaf ac yn rhoi mynediad i chi at y system ymgeisio ar-lein.