Edrych am le ar gyfer mis Medi?

Cysylltwch nawr 0800 328 5763

Bydd y llinell gymorth ar agor yn ystod yr oriau yma o Ddiwrnod y Canlyniadau ymlaen:

Dyddiad Amser
Dydd Iau 15 Awst 
6yb - 7yh
Dydd Gwener 16 Awst 8yb- 7yh
Dydd Sadwrn 17 Awst a
Dydd Sul 18 Awst
10yb - 3yh
Dydd Llun 19 Awst - Dydd Gwener 23 Awst 9yb - 5yh

Amdanom ni

Os ydych yn edrych am gwrs ar gyfer mis Medi yma, mae’n siwr eich bod yn chwilio am brifysgol o safon, uchel ei pharch sy’n callu cynnig dysgu o safon a chefnogaeth mewn awyrgylch braf a chyfeillgar. Mae Prifysgol Bangor yn cynnig hyn oll – a llawer mwy!

Prifysgol o safon

Mae Prifysgol Bangor wedi ennill Gwobr Aur, y raddfa uchaf posibl, yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (FfRhA). Prifysgol Bangor yw'r unig brifysgol yng Nghymru i ennill y safon hon.

Yn ogystal â chynnig dysgu rhagorol, mae Bangor hefyd wedi ei farnu ymysg y 10 prifysgol orau ym Mhrydain am foddhad myfyrwyr (Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr). Rydym yn cynnig cannoedd o gyrsiau ym meysydd y celfyddydau a’r gwyddorau ac rydym yn ymfalchïo yn safon ein dysgu.

Lleoliad anhygoel – rhwng y mynyddoedd a’r môr

Mae lleoliad Bangor, rhwng yr afon Fenai a pharc cenedlaethol Eryri yn cael ei gydnabod mewn sawl arolwg myfyrwyr fel un o’r lleoedd gorau ym Mhrydain i fod yn fyfyriwr. Mae maint Bangor yn golygu ei bod yn hawdd dod i adnabod bobl ac mae ein myfyrwyr yn ymgefino’n gyflym.

Sicrwydd o lety i ymgeiswyr Clirio

Enillodd y Brifysgol wobr am y Llety i fyfyrwyr orau ym Mhrydain yng Ngwobrau What Uni 2018. Mae ein llety oll o safon uchel ac ychydig o funudau o gerddedo brif adeiladau’r Brifysgol a chanol y ddinas. Mae gennym thua 3,000 o ystafelloedd ar gael mewn neuaddau preswyl ac mae myfyrwyr sy'n cael eu derbyn i Fangor drwy'r system Glirio yn sicr o gael ystafell, os ydynt yn gwneud cais cyn y dyddiad cau.

Neuadd John Morris-Jones yw’r neuadd breswyl ar gyfer myfyrwyr Cymraeg. Mae'n neuadd en-suite sydd wedi ei lleoli ym Mhentref Ffriddoedd.

Ymweld âr Brifysgol

Rydym yn cynnal nifer o Ddyddiau Ymweld i ymgeiswyr Clirio ac os ydych yn derbyn cynnig i astudio yma, byddwn yn cyfrannu at eich costau teithio i fynychu Diwrnod Ymweld.

Cewch fwy o wybodaeth am y Dyddiau Ymweld yma.

Gwnewch y dewis cywir!