Ein Lleoliad

Cysylltwch nawr 0800 328 5763

Mae lleoliad Bangor, rhwng yr afon Fenai a pharc cenedlaethol Eryri yn cael ei gydnabod mewn sawl arolwg myfyrwyr fel un o'r lleoedd gorau ym Mhrydain i fod yn fyfyriwr.

Mae Bangor mewn safle delfrydol a chyda phob math o gyfleusterau ar gyfer gwahanol chwaraeon - yn enwedig rhai awyr agored.

Dewch i'n gweld!

Ymunwch â ni Ddiwrnod Ymweld Clirio er mwyn dod i adnabod y Brifysgol a'r ddinas.

Map mwy a chyfarwyddiadau

Map o Fangor

Cliciwch i lawrlwytho map o Fangor (PDF).