Gwnewch gais nawr

Gwnewch gais am gwrs drwy Clirio.

Mwy o wybodaeth..

 

Cyngor am Glirio

Gwnewch yn siŵr eich bod ar gael ar y diwrnod

Os yn bosibl, peidiwch â bod ar wyliau neu yn y gwaith, cadwch y diwrnod yn glir i gysylltu â phrifysgolion. Gwnewch yn siŵr fod gennych chi fynediad at y wybodaeth sydd ei hangen arnoch a’ch bod yn gallu defnyddio ffôn. Mae’n rhaid i chi fod yn rhydd i siarad â thiwtoriaid mynediad a gwneud penderfyniad dros eich hunain - gall eich rhieni, athrawon a ffrindiau ddim ei wneud drosoch.

Gwrandewch ar Gyngor gan eraill

Pan ewch i nôl eich canlyniadau, siaradwch â’ch athrawon, tiwtoriaid a chynghorwyr gyrfa eich ysgol neu goleg. Siaradwch hefyd â staff o brifysgolion, myfyrwyr presennol, ffrindiau a theulu. Efallai byddent yn gallu awgrymu cyrsiau a phrifysgolion nad oeddech wedi ystyried.

Ymchwiliwch pa gyrsiau sydd â llefydd gwag ar gael

Ar ddiwrnod y canlyniadau, bydd rhestr y cyrsiau sydd ar gael drwy’r system Glirio ar wefan UCAS ac yn y Daily Telegraph. Caiff rhestr UCAS ei ddiweddaru’n gyson a chyhoeddir rhestr wedi ei ddiweddaru’n ddyddiol yn y Daily Telegraph.

Blaenoriaethwch y ffactorau sydd fwyaf pwysig wrth ddewis eich cwrs

Yn union fel y gwnaethoch gyda’ch dewisiadau gwreiddiol, ystyriwch er enghraifft gynnwys a strwythur y cwrs, yr adnoddau academaidd, bywyd cymdeithasol, y pellter o’ch cartref, adnoddau chwaraeon a chostau byw. Efallai byddwch yn falch o gael cynnig unrhyw beth ond mae’n bwysig eich bod yn dewis y cwrs iawn yn y brifysgol sy’n iawn i chi, ‘Does dim rhaid i chi astudio’r pwnc wnaethoch chi ymgeisio amdano yn wreiddiol, ond os ydych yn penderfynu mynd am rywbeth gwahanol, mae’n bosib bydd y brifysgol yn disgwyl i chi gael pynciau Lefel A penodol.

Os ydy’r cwrs rydych yn ei ffafrio’n llawn, edrychwch am ddewisiadau perthnasol eraill, er enghraifft ar gyfer Meddygaeth ystyriwch Astudiaethau Cancr a Gwyddoniaeth Fiofeddygol.

Byddwch yn amyneddgar

Mae gan brifysgolion lawer o staff arbenigol yn barod i ateb eich galwad, ond gall y llinellau ffôn fod yn brysur. Efallai bydd rhaid i chi aros i gael eich rhoi trwyddo at yr adran berthnasol, neu gofynnir i chi ffonio yn ôl yn hwyrach, neu bydd y brifysgol yn eich ffonio chi yn ôl. Nid un diwrnod yn unig yw Clirio felly mae gennych amser i wneud penderfyniad a ffeindio cwrs.

Bydd cyrsiau poblogaidd yn llenwi yn gyntaf ond er hynny, peidiwch â rhuthro eich penderfyniad. Mae angen i chi fod yn sicr bod y cwrs a’r brifysgol yn iawn i chi.

Ewch i ymweld â’r Brifysgol

Bydd y rhan fwyaf o brifysgolion, fel Bangor, yn trefnu Diwrnod Agored ar gyfer ymgeiswyr Clirio sydd eisiau edrych o gwmpas y Brifysgol a’r ardal, casglu mwy o wybodaeth am y cwrs, siarad â staff a myfyrwyr a phenderfynu sut beth byddai astudio yn y sefydliad yna. Cewch wybodaeth am Ddiwrnodau Ymweld Bangor yma.