Diwrnodau Agored y Brifysgol

Os nad ydych yn ymgeisydd Clirio, gallwch ymweld â’r Brifysgol ar Ddiwrnod Agored.

Cofrestru ar gyfer Diwrnod Ymweliad Clirio

Rydym yn cynnal tri Diwrnod Ymweld Clirio i roi cyfle i fyfyrwyr sy’n gwneud cais trwy Clirio i weld y Brifysgol ac yn ymweld â’ch maes pwnc. Byddwch hefyd yn gallu gwneud cais am gyfraniad hyd at £90 tuag at eich costau teithio.

Yn ystod y dydd, byddwch yn cael cyfle i weld neuaddau preswyl, dysgu mwy am astudio ym Mangor ac yn ymweld â’ch meysydd pwnc. 

Nodwch mai dim ond ar gyfer ymgeiswyr sydd wedi derbyn lle drwy Clirio ar gyfer Medi 2019 mae’r Dyddiau Ymweld uchod.

Dyddiadau’r Dyddiau Ymweld Clirio

Cynhelir ein Dyddiau Ymweld Clirio ar:

  • Ddydd Sadwrn 17 Awst
  • Dydd Mawrth 20 Awst
  • Dydd Iau 22 Awst

Eich Manylion

Meysydd mandadol.