Pam dewis Prifysgol Bangor?

Wedi ei sefydlu yn 1884, mae Prifysgol Bangor yn sefydliad hanesyddol sy'n cynnig cyrsiau ym meysydd y gwyddorau, celfyddydau a'r dyniaethau. Mae Bangor wedi ei leoli mewn ardal o harddwch naturiol, rhwng mynyddoedd Eryri a'r môr.

Rhagoriaeth academaidd & safon uchel o foddhad myfyrwyr

Mae safon Aur wedi ei dyfarnu i Brifysgol Bangor yn Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (TEF) Llywodraeth y Deyrnas Unedig, a hi yw’r unig brifysgol yng Nghymru i gyrraedd y safon hon. Yn ôl asesiad y TEF mae Prifysgol Bangor yn  darparu addysgu, dysgu a chanlyniadau rhagorol yn gyson i’w myfyrwyr. Maent o’r ansawdd orau a geir yn y DU.

Mae'r Brifysgol hefyd ymysg y 10 prifysgol gorau ym Mhrydain am foddhad myfyrwyr (Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2019)

Sicrwydd o lety

Rydym yn sicrhau ystafell yn ein neuaddau preswyl i ymgeiswyr Cliro sy'n gwneud cais ac yn cadarnhau eu lle'm Mangor cyn y dyddiad cau. Cafodd ein neuaddau preswyl eu dyfarnu y gorau ym Mhrydain yng Ngwobrau What Uni Student Choice 2018. Rydym hefyd yn cynnig aelodaeth o'r gampfa a Campws Byw am ddim i fyfyrwyr sy'n byw yn neuaddau'r Brifysgol.

Bywyd cymdeithasol sy'n llawn bwrlwm

Mae bywyd cymdeithasol Cymraeg heb ei ail ym Mangor, ac Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor (UMCB) sy'n ganolbwynt i'r rhan helaeth o'r digwyddiadau a'r gweithgareddau Cymraeg a drefnir.

Cewch ymaelodi a chlybiau a chymdeithasau am ddim... a gyda dros 150 ohonynt, mae digonedd o ddewis!

Cefnogaeth a chymorth i fyfyrwyr

Mae'r Ganolfan Gwasanaethau Myfyrwyr yn cynnig cefnogaeth i fyfyrwyr. Mae'r gwasanaethau ar gael yn amrywio o gyngor am les i gyngor ariannol, hwb gyda sgiliau astudio, dyslecsia a chynghori.

Mae'r costau byw isel, cymorth i fyfyrwyr a'r lleoliad anhygoel oll yn gwneud Bangor yn le gwych i fyw ac astudio!