Pam dewis Prifysgol Bangor?

Mae llefydd ar gael ar rhai cyrsiau ar gyfer mis Medi yma, felly ffoniwch ni i wneud cais drwy Clirio.

Cysylltwch nawr 0800 328 5763

Amdanom ni

Wedi ei sefydlu yn 1884, mae Prifysgol Bangor yn sefydliad hanesyddol sy'n cynnig cyrsiau ym meysydd y gwyddorau, celfyddydau a'r dyniaethau. Mae Bangor wedi ei leoli mewn ardal o harddwch naturiol, rhwng mynyddoedd Eryri a'r môr.

Rhagoriaeth academaidd & safon uchel o foddhad myfyrwyr

Mae safon Aur wedi ei dyfarnu i Brifysgol Bangor yn Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (TEF) Llywodraeth y Deyrnas Unedig, a hi yw’r unig brifysgol yng Nghymru i gyrraedd y safon hon. Yn ôl asesiad y TEF mae Prifysgol Bangor yn  darparu addysgu, dysgu a chanlyniadau rhagorol yn gyson i’w myfyrwyr. Maent o’r ansawdd orau a geir yn y DU.

Mae'r Brifysgol hefyd ymysg y 10 prifysgol gorau ym Mhrydain am foddhad myfyrwyr (Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2019)

Sicrwydd o lety

Rydym yn sicrhau ystafell yn ein neuaddau preswyl i ymgeiswyr Cliro sy'n gwneud cais ac yn cadarnhau eu lle'm Mangor cyn y dyddiad cau. Cafodd ein neuaddau preswyl eu dyfarnu y gorau ym Mhrydain yng Ngwobrau What Uni 2018. Rydym hefyd yn cynnig aelodaeth o'r gampfa a Campws Byw yn gynwysiedig i fyfyrwyr sy'n byw yn neuaddau'r Brifysgol.

Bywyd cymdeithasol sy'n llawn bwrlwm

Mae bywyd cymdeithasol Cymraeg heb ei ail ym Mangor, ac Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor (UMCB) sy'n ganolbwynt i'r rhan helaeth o'r digwyddiadau a'r gweithgareddau Cymraeg a drefnir.

Cewch ymaelodi a chlybiau a chymdeithasau am ddim... a gyda dros 150 ohonynt, mae digonedd o ddewis!

Cefnogaeth a chymorth i fyfyrwyr

Mae'r Ganolfan Gwasanaethau Myfyrwyr yn cynnig cefnogaeth i fyfyrwyr. Mae'r gwasanaethau ar gael yn amrywio o gyngor am les i gyngor ariannol, hwb gyda sgiliau astudio, dyslecsia a chynghori.

Mae'r costau byw isel, cymorth i fyfyrwyr a'r lleoliad anhygoel oll yn gwneud Bangor yn le gwych i fyw ac astudio!

 

Y System Glirio - Bangor yw'r lle...

Gwyliwch ein fideos

Pam dewis Bangor?

Mae bywyd cymdeithasol Cymraeg heb ei ail ym Mangor, ac Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor (UMCB) sy’n ganolbwynt i’r rhan helaeth o’r digwyddiadau a’r gweithgareddau hamdden a chymdeithasol.

Dewch i ddarganfod Prifysgol Bangor

Sefydlwyd Prifysgol Bangor ym 1884 ac mae ganddi draddodiad hir o ragoriaeth. Mae’n mynd y tu hwnt i ddisgwyliadau o ran safonau academaidd ac o ran profiad myfyrwyr.

Lleoliad Prifysgol Bangor - Does unman tebyg!

Mae lleoliad Prifysgol Bangor, rhwng mynyddoedd Eryri a'r môr, yn dod ag elfen unigryw i fywyd myfyrwyr. Gallwch gymryd rhan mewn bob math o weithgareddau awyr agored, crwydro ym Mharc Cenedlaethol Eryri, ymweld â chestyll a phentrefi hanesyddol neu ymlacio ar draethau hardd yr ardal.

Ein adnoddau dysgu

Mae gan Brifysgol Bangor amrywiaeth eang o adnoddau dysgu i fyfyrwyr, gan gynnwys darlithfeydd, ystafelloedd cyfrifiaduron, llyfrgelloedd, labordai, stiwdio recordio a llong ymchwil.

Cefnogaeth i'n myfyrwyr

Mae'r Brifysgol yn cynnig ystod eang o gefnogaeth i fyfyrwyr. Mae'r Arweinwyr Cyfoed yma i'ch helpu i ymgartrefu yn yr wythnos gyntaf, mae'ch Tiwtor Personol ar gael i drafod unrhyw beth sy'n eich poeni ac mae'r Ganolfan Gwasanaethau Myfyrwyr yn cynnig cymorth am bob math o faterion.

Neuadd JMJ

Dewch i gael cipolwg ar Neuadd John Morris-Jones, cartref i fyfyrwyr Cymraeg Prifysgol Bangor. Am fwy o wybodaeth ewch i www.bangor.ac.uk/llety

Bywyd yn Neuadd John Morris-Jones

Sut brofiad ydy byw yn Neuadd JMJ? Dyma mae ein myfyrwyr yn ei feddwl...

Wythnos Groeso Prifysgol Bangor

Cipolwg ar y gweithgareddau sy'n mynd mlaen yn ystod yr Wythnos Groeso ym Mhrifysgol Bangor.