Croeso i Goleg y Gwyddorau Naturiol

Mae Coleg y Gwyddorau Naturiol ym Mhrifysgol Bangor yn un o brif ganolfannau’r DU ar gyfer dysgu ac ymchwil mewn Bioleg, Gwyddorau’r Amgylchedd, Daearyddiaeth a Gwyddorau Eigion. Ein nod yw addysgu a hyfforddi cenhedlaeth newydd o wyddonwyr sy’n ymwybodol o anghenion cymdeithasol mewn amgylchedd sydd ymhlith goreuon y byd, lle mae ymchwil yn flaenoriaeth.

Cysylltiadau Rhyngwladol

Mae gennym gysylltiadau rhyngwladol cryf ac mae ein diddordebau ymchwil yn ymestyn ar draws ystod o gynefinoedd sydd o bwys byd-eang, o riffiau cwrel at y pegynau iâ.

Coleg y Gwyddorau Naturiol

Mae gan y coleg dros 1250 o fyfyrwyr a 145 o staff dysgu a chefnogi, ac mae’n cynnwys tair ysgol academaidd a’r Ganolfan BioGyfansoddion sy’n canolbwyntio ar ymchwil gymhwysol a gwaith datblygu. £14M y flwyddyn yw cyllid craidd y coleg, gydag incwm ychwanegol gwerth £6M y flwyddyn yn dod drwy grantiau a chontractau ymchwil allanol a enillwyd yn gystadleuol.

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau gradd israddedig, graddau ôl-radd hyfforddedig ac ystod o raglenni MRes a rhaglenni ymchwil wedi’u strwythuro’n ffurfiol.

Dyddiau Agored

Os oes gennych ddiddordeb mewn astudio gyda ni, pam na wnewch chi ymweld â ni ar un o’n Dyddiau Agored.