Tachwedd 2019

SuLlMaMeIGSa
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Cyfathrebu Marchnata Integredig

Academi Fusnes Gogledd Cymru - Modiwl Cam 2

Lleoliad:
Prifysgol Bangor
Amser:
Dydd Mawrth 5 Tachwedd 2019 – Dydd Mawrth 19 Tachwedd 2019
Cyflwynydd:
Academi Busnes Gogledd Cymru
Cyswllt:
Academi Busnes Gogledd Cymru
01248 382475
Mwy o wybodaeth:
https://www.bangor.ac.uk/business/nwba/modules.php.cy

Mae'r cwrs yma'n rhedeg dros 3 diwrnod llawn: Dydd Mawrth 5, 12, & 19 Tachwedd

Mae'r modiwl hwn yn edrych ar y broses drwy'r hyn y caiff rhaglen cyfathrebu marchnata integredig ei chynllunio, ei datblygu a'i gweithredu. 

Mae datblygu cynllun cyfathrebu marchnata integredig yn gofyn am ddealltwriaeth o’r broses farchnata gyffredinol, sut mae cwmnïau’n cynllunio eu swyddogaethau hysbysebu a dulliau eraill o hyrwyddo, ymddygiad y prynwyr, theori cyfathrebu a sut i osod nodau, amcanion a chyllidebau.   Bydd myfyrwyr yn gweithio ar dasg benodol yn gysylltiedig â gwaith sy'n edrych ar ddealltwriaeth o gyfeiriad corfforaethol eu sefydliad ar gyfer y dyfodol, a'r amgylchedd a'r amgylchiadau y cynhelir y gweithgareddau hyn ynddynt.  Bydd hyn yn cynnwys y gwahanol ffactorau rheoliadol, cymdeithasol ac economaidd sy'n effeithio ar raglen cyfathrebu marchnata integredig sefydliad. Mae myfyrwyr yn gweithio ar greu strategaeth a chynllun i gynyddu cyfleoedd a sialensiau posibl eu gweithle.

Cost y cwrs yma yw rhwng £150 - £250, yn ddibynnol ar faint eich busnes