LEAD Cymru'n dathlu pum mlynedd lwyddiannus gyda busnesau blaenllaw

Mae perchnogion busnesau a fu'n rhan o raglen LEAD Cymru ym Mhrifysgol Bangor wedi cael eu gwahodd i ginio arbennig ar 14 Mai yn Venue Cymru i ddathlu llwyddiant y rhaglen bum mlynedd. Mae dros 250 o berchnogion busnesau lleol wedi ymuno â'r rhaglen ym Mhrifysgol Bangor sydd wedi bod o gymorth i ddatblygu eu sgiliau arweinyddiaeth ac, yn y pen draw, i dyfu eu busnesau.

Hyd heddiw, mae 570 o gwmnïau wedi derbyn cefnogaeth gan raglen LEAD Cymru ym Mhrifysgol Bangor a Phrifysgol Abertawe. Ar y cyd, maent wedi creu cynnydd o dros £32.7 miliwn i economi Cymru yn ogystal â thros 2000 o swyddi newydd yn yr ardaloedd cydgyfeiriol.

Bydd yr Athro John Thornton, Pennaeth Ysgol Busnes Bangor, yn agor y digwyddiad tra bydd cynrychiolwyr yn rhannu pa effaith mae rhaglen LEAD wedi ei chael ar eu harweinyddiaeth ac ar eu busnes, yn y pen draw. Dywedodd Gwenllian Owen, Arweinydd Prosiect LEAD Cymru ym Mhrifysgol Bangor, "Bydd hwn yn ddigwyddiad ardderchog i ddathlu llwyddiant rhaglen LEAD Cymru ym Mangor a'r gwahaniaeth y mae wedi'i wneud i unigolion a chwmnïau yn gyffredinol. Mae hefyd yn gyfle gwych i gynrychiolwyr gyfarfod ar ôl iddynt raddio ac adeiladu ar rwydwaith busnes LEAD Cymru".

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mawrth 2015