Nadolig 2019

P’un ai eich bod yn bwriadu dathlu’r ŵyl mewn steil, cael parti drwy’r nos neu giniawa’n foethus mewn awyrgylch glyd gallwn ateb eich union ofynion.
Rydym yn arlwyo ar gyfer 2 - 200 ac mae ein hamrywiaeth o leoliadau yn cynnig rhywbeth at chwaeth pawb sy’n siŵr o ysgogi hwyl yr ŵyl.

Rydym yn ymfalchïo yn ansawdd ein bwyd sy’n cael ei baratoi gan ein tîm o gogyddion yn defnyddio’r cynhwysion gorau posib, a rheiny, lle bo modd, yn rhai lleol.

E-bost – reservations@bangor.ac.uk
Ffôn – 01248 382558