Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Bwyta Yfed Bangor ac Yoyo Wallet

Cewch gynigion ar fwyd a diod gyda'r ap Yoyo newydd gan Bwyta Yfed Bangor

Lawr lwythwch yr ap Yoyo heddiw i ddechrau ennill teyrngarwch a gwobrwyon. Gyda Yoyo gallwch chi;

  • Talu yn gyflymach - Talwch drwy ddefnyddio Yoyo ar gyfer taliadau cyflym ac i gymryd mantais o'n holl gynigion bwyd a diod ar draws ein lleoliadau. Cewch hefyd derbyniadau digidol yn syth ar eich ap.
  • Ennill bob amser - Cewch bwyntiau ar bob taliad a wnewch ar draws ein lleoliadau bwyd a diod yn y brifysgol*. Mae pob £1 yn werth 100 pwyntiau!
  • Gwobrwyo eich hun - Cyfnewidiwch eich pwyntiau am wobrau o'ch dewis. Mae gennym ddigon i ddewis o yn cynnwys bagel yn Cegin neu nachos yn Mar Uno.

I gael yr ap AM DDIM, dilynwch y tri cham yma;

  1. Lawr lwythwch yr ap
  2. Creu cyfrif a gosodwch eich addysg / gweithle fel Prifysgol Bangor
  3. Talu, casglu pwyntiau teyrngarwch a gwobrau.

    Lawr lwythoch yma;

Telerau ac amodau gwahodd ffrind

Pan fyddwch chi'n gwahoddi ffrind i ddefnyddio Yoyo, byddwn yn rhoi taleb i chi ar ffrind i dderbyn diod boeth am ddim. Er mwyn derbyn y daleb, bydd angen i chi anfon y linc gwahodd at eich ffrind o'r ap Yoyo yn defnyddio eich e-bost neu yrru neges destun. Bydd angen i'ch ffrind glicio'r linc a dilyn y cyfarwyddiadau i sefydlu cyfrif newydd gyda Yoyo. Unwaith y bydd eich ffrind yn gwneud eu taliad cyntaf gan ddefnyddio Yoyo, byddwch chi a'ch ffrind yn derbyn taleb diod boeth am ddim.