Bwyta Yfed Bangor ac Yoyo Wallet

Cewch gynigion ar fwyd a diod gyda'r ap Yoyo newydd gan Bwyta Yfed Bangor

Lawr lwythwch yr ap Yoyo heddiw i ddechrau ennill teyrngarwch a gwobrwyon. Gyda Yoyo gallwch chi;

  • Talu yn gyflymach - Talwch drwy ddefnyddio Yoyo ar gyfer taliadau cyflym ac i gymryd mantais o'n holl gynigion bwyd a diod ar draws ein lleoliadau. Cewch hefyd derbyniadau digidol yn syth ar eich ap.
  • Ennill bob amser - Cewch bwyntiau ar bob taliad a wnewch ar draws ein lleoliadau bwyd a diod yn y brifysgol*. Mae pob £1 yn werth 100 pwyntiau!
  • Gwobrwyo eich hun - Cyfnewidiwch eich pwyntiau am wobrau o'ch dewis. Mae gennym ddigon i ddewis o yn cynnwys bagel yn Cegin neu nachos yn Mar Uno.

I gael yr ap AM DDIM, dilynwch y tri cham yma;

  1. Lawr lwythwch yr ap
  2. Creu cyfrif a gosodwch eich addysg / gweithle fel Prifysgol Bangor
  3. Talu, casglu pwyntiau teyrngarwch a gwobrau.

*Dim yn cynnwys bwyty Gorad.

Lawr lwythoch yma;

 

Telerau ac amodau crempog am ddim

Derbyniwch daleb am 1 crempog glasurol am ddim ym Mar Uno pan fyddwch yn gwario dros £1 yn lleoliadau Bwyta Yfed Bangor ar y 13/02. Mae’r daleb yn ddilys ar y 13/02 yn unig. Dim ond 1 taleb y person y caniateir. Mae’r daleb yn hawlio chi i grempog glasurol, mae topin gwahanol ar gael am gost ychwanegol