Bwyta Yfed Bangor ac Yoyo Wallet

Cewch gynigion ar fwyd a diod gyda'r ap Yoyo newydd gan Bwyta Yfed Bangor

Lawr lwythwch yr ap Yoyo heddiw i ddechrau ennill teyrngarwch a gwobrwyon. Gyda Yoyo gallwch chi;

  • Talu yn gyflymach - Talwch drwy ddefnyddio Yoyo ar gyfer taliadau cyflym ac i gymryd mantais o'n holl gynigion bwyd a diod ar draws ein lleoliadau. Cewch hefyd derbyniadau digidol yn syth ar eich ap.
  • Ennill bob amser - Cewch bwyntiau ar bob taliad a wnewch ar draws ein lleoliadau bwyd a diod yn y brifysgol*. Mae pob £1 yn werth 100 pwyntiau!
  • Gwobrwyo eich hun - Cyfnewidiwch eich pwyntiau am wobrau o'ch dewis. Mae gennym ddigon i ddewis o yn cynnwys bagel yn Cegin neu nachos yn Mar Uno.

I gael yr ap AM DDIM, dilynwch y tri cham yma;

  1. Lawr lwythwch yr ap
  2. Creu cyfrif a gosodwch eich addysg / gweithle fel Prifysgol Bangor
  3. Talu, casglu pwyntiau teyrngarwch a gwobrau.

    Lawr lwythoch yma;

Telerau ac amodau sglodion am ddim

Yn ddilys o 21/09/2018 - 07/12/2018 yn unig.
Ar gael pob dydd Gwener rhwng 3pm - 6pm yn gaffi Teras a Bar Uno.
Mae’r cynnig yn hawlio 1 platiad o sglodion y person ar ddydd Gwener hyd at y 7fed o Ragfyr 2018.
Bydd rhaid dangos y daleb Yoyo wrth y pwynt gwerthu i hawlio’r cynnig.
Rydym yn cadw’r hawl i newid neu stopio’r cynnig hwn ar unrhyw adeg.