Cofrestru

Cofrestrwch am ein newyddion, digwyddiadau a chynigion diweddaraf.

Cysylltwch â Ni Ffon

Ffôn: 01248 33039

Lleoliad

Safle'r Normal

Oriau agor

Yn ystod gwyliau'r haf: 8am - 3pm Llun - Gwener

Yn ystod y tymor dysgu:

Dydd Llun
8am - 5pm
Dydd Mawrth
8am - 5pm
Dydd Mercher
8am - 2.30pm
Dydd Iau
8am - 5pm
Dydd Gwener
8am - 5pm

Y Bistro

Y Bistro yw'r lle delfrydol i fwyta i mewn neu brynu prydau parod drwy gydol y dydd. Rydym yn cynnig dewis helaeth o fyrbrydau a phrydau iach yn ogystal â diodydd oer, coffi a chacennau o ansawdd, i gyd am brisiau y gellwch eu fforddio.