Mae eich barn yn bwysig i ni

Cofnodwch eich barn yn ein llyfr adborth cwsmeriaid - gofynnwch i aelod o staff.

NEU

E-bostiwch a dweud wrthym beth yw eich barn, neu i gymryd rhan yn un o'n grwpiau ffocws cwsmeriaid businessdevelopment@bangor.ac.uk.

Fe ddywedoch chi...

Mae'r brechdanau yn rhy ddrud

Fe wnaethom ni…

Rydym wedi newid cyflenwyr a gostwng pris ein brechdanau a chynigion pryd. Rydym hefyd wedi cyflwyno cynnig bwyd £2.85.

Cynigion Pecynnau Bwyd Newydd

Cynnig Pecyn Bwyd 1

  • Brechdan*, creision Walkers a photel o ddŵr
  • £2.85
  • *Brechdan A neu B

Cynnig Pecyn Bwyd 2

  • Brechdan*, creision Walkers a diod feddal
  • £3.20
  • *Brechdan A neu B

Cynnig Pecyn Bwyd 3

  • Brechdan*, creision Walkers a diod feddal
  • £3.95
  • *Brechdan D neu E